Методика навчання історії в школі

Поняття та сутність методики навчання історії

Методика навчання історії в школі-Історія в школі

Слово «методика» походить від давньогрецького слова  «methodike», що означає «шлях дослідження», «спосіб пізнання».   Метод – спосіб досягнення мети, розв’язання конкретного завдання, система правил і прийомів підходу до вивчення явищ і закономірностей природи, суспільства і мислення. У педагогіці під методом розуміють  спосіб практичного і теоретичного освоєння дійсності, зумовлений   закономірностями розглядуваного об’єкта. Відомий російський  історик та історіограф XIX ст. В. Ключевський зазначав: ...

читати все »