Конспекти уроків історії України 8 клас

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.» (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Історія в школі

Тема: Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.» Мета: повторити, узагальнити та закріпити знання, набуті учнями впродовж вивчення теми; розвивати вміння та навички, які формувалися на попередніх уроках; виховний аспект уроку реалізується в результаті осмислення учнями подій минулого своєї Батьківщини і формування позитивного емоційно­-особистісного ставлення до них; спонукати учнів до подальшого ...

читати все »

Воєнно-політичні події Національно-визвольної війни 1651– 1653 рр. (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Історія в школі

Воєнно-політичні події Національно-визвольної війни 1651– 1653 рр. Мета: розповідати про розгортання воєнних дій у 1651- 1653 рр.; порівнювати умови Зборівського та Білоцерківського договорів; визначати, завдяки чому українська армія здобула перемоги в Батозькій битві та Жванецькій облозі; пояснювати, чому і як були здійснені молдавські походи Б. Хмельницького; характеризувати внутрішньо­ і зовнішньополітичне становище Гетьманщини наприкінці 1653 р.;  розвивати історичне мислення учнів, сприяти ...

читати все »

Утворення Української козацької держави – Гетьманщини (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Історія в школі

Тема: Утворення Української козацької держави – Гетьманщини Мета: з’ясувати та характеризувати політичний та адміністративно­ територіальний устрій            Гетьманщини; показувати на карті територію Гетьманщини за Зборівським договором, її полки та сусідні держави; пояснювати, якими були військо, фінанси та судочинство            Української козацької держави; визначати основні зміни, які відбулися внаслідок утворення Гетьманщини в соціально ­ економічному        житті українського народу; формувати в учнів уміння аналізувати ...

читати все »

Причини та початок Національно-визвольної війни. Воєнні події 1648–1649 рр. (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Історія в школі

Тема: Причини та початок Національно-визвольної війни. Воєнні події 1648–1649 рр. Мета: визначити причини та передумови Національно-визвольної війни українського народу проти польського панування, дати характеристику історичної постаті  Богдана  Хмельницького  та  його  сподвижників;  розвивати  в учнів  уміння аналізувати та порівнювати історичні джерела, зіставляючи історичну інформацію,  робити  висновки,  виділяти  головне,  визначати  причини  історичних  подій, визначати місце історичних діячів та їх роль в історичному ...

читати все »

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Становлення козацтва (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.)» (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Історія в школі

Тема: Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Становлення козацтва (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.)» Мета: перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до  програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння і використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з вивченої теми. Обладнання: картки з тестовими ...

читати все »

Козацько-селянські повстання 20–30-х рр. ХVІІ ст. (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Історія в школі

Тема: Козацько-селянські повстання 20–30-х рр. ХVІІ ст. Мета: визначати причини повстань 20–30-х років XVII ст., а також з’ясувати їх значення; на основі історичних джерел навчити учнів аналізувати й узагальнювати історичні явища та події, порівнювати  їх,  давати  характеристику  історичним  особистостям;  на  прикладах героїчної боротьби повстанців виховувати в учнів почуття патріотизму. Обладнання: підручник; атлас «Історія України. 8 клас» Тип уроку: комбінований; Основні ...

читати все »

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Землі України у складі Речі Посполитої (XVI – перша половина XVII ст.)» (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Історія в школі

Тема: Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Землі України у складі Речі Посполитої (XVI – перша половина XVII ст.)» Мета: перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до  програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння і використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з вивченої теми. ...

читати все »

Козацтво у першій чверті ХVІІ століття. Петро Конашевич-Сагайдачний (8 клас. Історія України) + Презентації

8 клас. Історія України-Історія в школі

Автор: Сербин Лілія Петрівна Навчальний заклад: Олександрівська загальноосвітня школа Каланчацької селищної ради Херсонської області Тема:   Козацтво у першій чверті ХVІІ століття. Петро Конашевич-Сагайдачний Мета:          навчальна: визначити  роль українського козацтва в першій чверті ХVІІ ст. в боротьбі з іноземними загарбниками; розглянути основні напрями морських походів козаків; поглибити знання учнів про військове мистецтво українського козацтва; охарактеризувати діяльність гетьмана Петра Конашевича – Сагайдачного;  визначити ...

читати все »

Гетьман Іван Виговський (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Історія в школі

Автор: Сирота Михайло Вікторович Навчальний заклад: Антонівська філія ОЗ СНВК «Академічна гімназія» Скадовського освітнього округу Херсонської області Методична розробка уроку історії України у 8 класі на тему «Гетьман Іван Виговський» Очікувані результати: Учень/учениця: – визначає напрямки внутрішньої та зовнішньої політики, причини та наслідки громадянської та московсько-української війни 1658-1659 рр.; –  встановлює хронологічну послідовність подій гетьманування І. Виговського; – характеризує й оцінює гетьмана І.Виговського як ...

читати все »