Конспекти уроків “Всесвітня історія. Історія України 6 клас”

Практичне заняття. Зіставити умови розвитку й характерні ознаки суспільств і держав Давнього Єгипту, з одного боку, і Передньої та Центральної Азії, з іншого (6 клас. Всесвітня історія. Історія України)

6 клас. Всесвітня історія. Історія України-Історія в школі

Практичне заняття. Зіставити умови розвитку й характерні ознаки суспільств і держав Давнього Єгипту, з одного боку, і Передньої та Центральної Азії, з іншого Мета: на основі раніше отриманих знань і опорних умінь у новій навчальній ситуації учні самостійно вирішують проблемно-пізнавальні завдання, публічно представляють результати індивідуальної та колективної творчої діяльності, освоюють складніші способи вивчення історичного минулого. Формувати та розвивати в учнів ...

читати все »

Якою була Передня Азія в І тис. до н.е. (6 клас. Всесвітня історія. Історія України)

6 клас. Всесвітня історія. Історія України-Історія в школі

Якою була Передня Азія в І тис. до н.е. Мета: дізнатися про виникнення Ассирійської, Ново-Вавилонської та Перської держав; визначати спільне й відмінне в цих державах; застосовувати та пояснювати на прикладах терміни й поняття «імперія», «висячі сади Семіраміди», «Вавилонська вежа», «сатрап», «сатрапія», «дарик»; розвивати вміння учнів порівнювати історичні явища; сприяти естетичному вихованню учнів на підставі знайомства з історією пам’яток культури минулого. ...

читати все »

Як розвивались у давнину Фінікія й Палестина (6 клас. Всесвітня історія. Історія України)

6 клас. Всесвітня історія. Історія України-Історія в школі

Як розвивались у давнину Фінікія й Палестина. Мета: познайомити учнів з історією фінікійських міст-держав та Ізраїльсько-Іудейського царства; визначати на карті місце розташування фінікійських міст-держав та Ізраїльсько – Іудейського царства; застосовувати та пояснювати на прикладах терміни й поняття «колонія», «колонізація», «місто-держава», «Біблія», «пророки»; розвивати вміння аналізу історичних явищ; виховувати інтерес до минулого людства. Тип уроку: комбінований. Обладнання: підручник, атлас, стінна карта ...

читати все »

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Стародавній Єгипет» (6 клас. Всесвітня історія. Історія України)

6 клас. Всесвітня історія. Історія України-Історія в школі

Тема: Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Стародавній Єгипет» Мета: систематизувати, узагальнити та закріпити знання учнів з даної теми, визначити якість засвоєння знань, перевірити вміння систематизувати матеріал, складати розповідь, висловлювати власну думку, застосовувати набуті знання; виділити й актуалізувати в пам’яті учнів найважливіші явища і процеси; виховувати зацікавленість історією. Тип уроку: урок контролю та перевірки знань. Обладнання:  картки ...

читати все »

Практичне заняття. У чому особливості релігії і міфів Стародавнього Єгипту (6 клас. Всесвітня історія. Історія України)

6 клас. Всесвітня історія. Історія України-Історія в школі

Тема: Практичне заняття. У чому особливості релігії і міфів Стародавнього Єгипту Мета: познайомити учнів із давньоєгипетськими міфами й релігійними уявленнями; розвивати вміння готувати учнівський проект і представляти його результати у формі презентації або повідомлення перед класом; розвивати вміння використовувати історичні джерела для пошуку відповідей на поставлене запитання; виховувати повагу до історичного минулого народів. Тип уроку: застосування набутих знань. Обладнання: підручник, ...

читати все »

Що відкрила світу культура Стародавнього Єгипту (6 клас. Всесвітня історія. Історія України)

6 клас. Всесвітня історія. Історія України-Історія в школі

Тема: Що відкрила світу  культура Стародавнього Єгипту Мета:  розглянути культурну спадщину Стародавнього Єгипту, умови та особливості розвитку єгипетської культури, щоб усвідомити значення єгипетської культури в історії Стародавнього Сходу; навчати дітей опрацьовувати історичні джерела, пояснювати схеми, користуватися енциклопедіями та ілюстраціями; виховувати бажання накопичувати духовні і матеріальні цінності, повагу до культурної спадщини різних народів. Тип уроку: комбінований. Обладнання:  Всесвітня історія. Історія України: ...

читати все »

Теорії походження людини. Періодизація історії людства (6 клас. Всесвітня історія. Історія України)

6 клас. Всесвітня історія. Історія України-Історія в школі

Автор: Ткач Тетяна Анатоліївна Навчальний заклад: Хмельницька загальноосвітня санаторна школа-інтернат І – ІІІ ступенів № 2 Теорії походження людини. Періодизація історії людства  Мета: Розкрити сутність наукових і релігійних теорій походження людини. Ознайомити із основними періодизаціями історії людства – антропологічною, археологічною та історичною. Розвивати вміння аналізувати історичні факти на основі різноманітних джерел інформації, робити висновки та узагальнення, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, тлумачити поняття й ...

читати все »

У чому особливості Мінойської та Ахейської палацових цивілізацій (6 клас. Всесвітня історія. Історія України) + Презентація

6 клас. Всесвітня історія. Історія України-Історія в школі

Тема: У чому особливості Мінойської та Ахейської палацових цивілізацій (слайд 1) Мета: сформувати в учнів уявлення про характерні ознаки Мінойської та Ахейської палацової цивілізації, їх основні центри, розквіт та занепад; розвивати вміння порівнювати грецькі цивілізації та висловлювати власну думку з приводу причин занепаду Мінойської та Ахейської цивілізації. Обладнання: Всесвітня історія. Історія України: підруч. для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ О.І. ...

читати все »

Якими були природа і населення Стародавньої Греції (6 клас. Всесвітня історія. Історія України) + Презентація

6 клас. Всесвітня історія. Історія України-Історія в школі

Тема: Якими були природа і населення Стародавньої Греції  Мета: сформувати уявлення про природно-географічні й кліматичні умови Греції та її населення, основні заняття та повсякденне життя; розглянути міфи як історичні джерела; установити  зв’язок  між  природно-географічними  умовами  та  заняттями населення, географічними назвами та міфами; розвивати вміння порівнювати, висловлювати власну думку, критично мислити. Обладнання: Всесвітня історія. Історія України: підруч. для 6 класу загальноосвітніх ...

читати все »

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Стародавні цивілізації Азії та Африки» (6 клас. Всесвітня історія. Історія України)

6 клас. Всесвітня історія. Історія України-Історія в школі

Тема: Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Стародавні цивілізації Азії та Африки» Мета: систематизувати, узагальнити та закріпити знання учнів з даної теми, визначити якість засвоєння знань, перевірити вміння систематизувати матеріал, складати розповідь, висловлювати власну думку, застосовувати набуті знання; виділити й актуалізувати в пам’яті учнів найважливіші явища і процеси; виховувати зацікавленість історією. Тип уроку : урок контролю і ...

читати все »