Конспекти уроків “Всесвітня історія. Історія України 6 клас”

Як в Афінах утверджувалась демократія (6 клас. Всесвітня історія. Історія України)

6 клас. Всесвітня історія. Історія України-Історія в школі

Тема: Як в Афінах утверджувалась демократія Мета: ознайомити учнів з процесом розквіту афінської демократії; сформувати уявлення про утвердження демократії в Афінах за Перикла; охарактеризувати суспільно-політичний устрій Афін; розкрити причини, перебіг та наслідки Пелопоннеської війни; розвивати вміння характеризувати історичних осіб, порівнювати та висловлювати власну думку. Обладнання: Всесвітня історія. Історія України: підруч. для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ О.І. Пометун, П.В.Мороз, Ю.Б. ...

читати все »

Яким був перебіг греко – перських війн (6 клас. Всесвітня історія. Історія України)

6 клас. Всесвітня історія. Історія України-Історія в школі

Тема: Яким був перебіг греко – перських війн Мета: сформувати уявлення про греко-перські війни, стратегію й тактику воюючих держав; визначити причини та наслідки греко-перських війн; розглянути перебіг подій; розвивати вміння працювати в групах, виділяти головне, складати текстові таблиці; формувати негативне ставлення до будь-яких проявів насильства. Обладнання: Всесвітня історія. Історія України: підруч. для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ О.І. Пометун, П.В.Мороз, ...

читати все »

У чому значення Великої грецької колонізації (6 клас. Всесвітня історія. Історія України)

6 клас. Всесвітня історія. Історія України-Історія в школі

Тема: У чому значення Великої грецької колонізації Мета: закріпити знання про причини грецької колонізації Середземномор’я та  Північного  Причорномор’я,  визначити  її  хронологічні  рамки;  охарактеризувати устрій, господарство, побут, культуру грецьких колоній; показати вплив грецької колонізації на населення Середземномор’я та  Північного Причорномор’я; розвивати вміння аналізувати та систематизувати історичний матеріал; працювати з історичною картою, документами, інформативними текстами. Обладнання: Всесвітня історія. Історія України: підруч. для ...

читати все »

Римська імперія. Октавіан Август (6 клас. Всесвітня історія. Історія України)

6 клас. Всесвітня історія. Історія України-Історія в школі

Автор: Крамаренко Павло Сергійович Навчальний заклад: Криворізька загальноосвітня школа № 19 Тема: Римська імперія. Октавіан Август. Мета: характеризувати процес становлення Римської імперії,проаналізувати імператора Октавіана Августа як історичного та політичного діяча, розвивати увагу пам’ять, мислення, навички роботи в парах, з історичними та візуальними джерелами, вміння аналізувати та робити висновки, виховувати учнів у дусі патріотизму, національної свідомості та гідності. Обладнання: підручних, історичні джерела, карта, ...

читати все »

Що можна дізнатись про давньогрецьке суспільство з поем Гомера (6 клас. Всесвітня історія. Історія України)

6 клас. Всесвітня історія. Історія України-Історія в школі

Тема: Що можна дізнатись про давньогрецьке суспільство  з поем Гомера. Мета: ознайомити учнів з особливостями структури грецького суспільства в XI—IX ст. до н. е.; розвивати вміння готувати учнівський проект і представляти його результати у формі презентації або повідомлення перед класом; розвивати вміння самостійно отримувати нові знання за проблемою, опрацьовуючи додаткові джерела інформації; розвивати естетичні уявлення учнів на матеріалі видатних пам’яток ...

читати все »

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Цивілізації Передньої та Центральної Азії» (6 клас. Всесвітня історія. Історія України)

6 клас. Всесвітня історія. Історія України-Історія в школі

Тема: Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Цивілізації Передньої та Центральної Азії» Мета: систематизувати, узагальнити та закріпити знання учнів з даної  теми, визначити якість засвоєння знань, перевірити вміння систематизувати матеріал, складати розповідь, висловлювати власну думку, застосовувати набуті знання; виділити й актуалізувати в пам’яті учнів найважливіші явища і процеси; виховувати зацікавленість історією. Тип уроку: урок контролю та перевірки ...

читати все »

Практичне заняття. Зіставити умови розвитку й характерні ознаки суспільств і держав Давнього Єгипту, з одного боку, і Передньої та Центральної Азії, з іншого (6 клас. Всесвітня історія. Історія України)

6 клас. Всесвітня історія. Історія України-Історія в школі

Практичне заняття. Зіставити умови розвитку й характерні ознаки суспільств і держав Давнього Єгипту, з одного боку, і Передньої та Центральної Азії, з іншого Мета: на основі раніше отриманих знань і опорних умінь у новій навчальній ситуації учні самостійно вирішують проблемно-пізнавальні завдання, публічно представляють результати індивідуальної та колективної творчої діяльності, освоюють складніші способи вивчення історичного минулого. Формувати та розвивати в учнів ...

читати все »

Якою була Передня Азія в І тис. до н.е. (6 клас. Всесвітня історія. Історія України)

6 клас. Всесвітня історія. Історія України-Історія в школі

Якою була Передня Азія в І тис. до н.е. Мета: дізнатися про виникнення Ассирійської, Ново-Вавилонської та Перської держав; визначати спільне й відмінне в цих державах; застосовувати та пояснювати на прикладах терміни й поняття «імперія», «висячі сади Семіраміди», «Вавилонська вежа», «сатрап», «сатрапія», «дарик»; розвивати вміння учнів порівнювати історичні явища; сприяти естетичному вихованню учнів на підставі знайомства з історією пам’яток культури минулого. ...

читати все »

Як розвивались у давнину Фінікія й Палестина (6 клас. Всесвітня історія. Історія України)

6 клас. Всесвітня історія. Історія України-Історія в школі

Як розвивались у давнину Фінікія й Палестина. Мета: познайомити учнів з історією фінікійських міст-держав та Ізраїльсько-Іудейського царства; визначати на карті місце розташування фінікійських міст-держав та Ізраїльсько – Іудейського царства; застосовувати та пояснювати на прикладах терміни й поняття «колонія», «колонізація», «місто-держава», «Біблія», «пророки»; розвивати вміння аналізу історичних явищ; виховувати інтерес до минулого людства. Тип уроку: комбінований. Обладнання: підручник, атлас, стінна карта ...

читати все »

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Стародавній Єгипет» (6 клас. Всесвітня історія. Історія України)

6 клас. Всесвітня історія. Історія України-Історія в школі

Тема: Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Стародавній Єгипет» Мета: систематизувати, узагальнити та закріпити знання учнів з даної теми, визначити якість засвоєння знань, перевірити вміння систематизувати матеріал, складати розповідь, висловлювати власну думку, застосовувати набуті знання; виділити й актуалізувати в пам’яті учнів найважливіші явища і процеси; виховувати зацікавленість історією. Тип уроку: урок контролю та перевірки знань. Обладнання:  картки ...

читати все »