Архів місяця: Липень 2018

Календарно-тематичне планування з історії України 8 клас 2018/2019 н.р.

8 клас. Історія України-Історія в школі

Календарне планування з Історії України. 8  клас (1,5 години на тиждень, 52 – на рік) Історія України: підруч. для 8-го кл. загально-освіти. навч. закл./ В.С.Власов.- Київ: Генеза, 2016.- 256 с.: іл. Структура курсу: Розділ 1. ЗЕМЛІ УКРАЇНИ У СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (XVI – перша половина XVII ст.) Розділ 2. СТАНОВЛЕННЯ КОЗАЦТВА (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.) Розділ 3. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ середини XVII ст. Розділ 4. ...

читати все »

Про використання відеоматеріалів на уроках історії

Методика навчання історії в школі-Історія в школі

Реформування освіти в Ук­раїні відбувається в умовах бурхливого розвитку інформа­ційних та телекомунікаційних технологій. Важливими чинни­ками сучасного суспільства ста­ють знання та вміння користу­ватись комп’ютером та інфор­мацією, що надходить з різ­них джерел, вміння її аналізу­вати і застосовувати для влас­ного розвитку та повсякденно­го життя і навчання. Недарма в Національній доктрині роз­витку освіти, яка є стратегічним документом, що окреслює основні напрями розвитку ос­віти в ...

читати все »

Тести, як засіб перевірки знань школярів

Методика навчання історії в школі-Історія в школі

Керувати будь-яким процесом та здійснювати корекцію можна лише на основі даних контролю над його перебігом. Не є винятком й навчально-виховний процес. Розрізняють два методи контролю — суб’єктивний та об’єктивний. Суб’єктивний метод контролю знань учнів за своєю сутністю придатний для підсумкового контролю. Інструментом, який дозволяє об’єктивно оцінювати якість засвоєння, є орієнтований на певні критерії тест. Запровадження тестових технологій у навчально-виховний процес ...

читати все »

Держави в середньовічному Криму. Утворення Кримського ханства

Вітовтова башта-Історія в школі

§ 30. Держави в середньовічному Криму. Утворення Кримського ханства У 1239 р. монголи підкорили Крим, на території якого було сформовано адміністративно-територіальну одиницю – Кримський Юрт. У 1270-х рр. фактичним господарем Орди став хан Ногай, який призначав ординських ханів. Він заснував власне державне утворення в Пониззі Дунаю та звідти упродовж трьох десятиліть збирав данину з українських земель, а також з Болгарії ...

читати все »

Відносини між Великим князівством Литовським і Руським та Московією

Польське королівство і Велике князівство Литовське-Історія в школі

§ 29. Відносини між Великим князівством Литовським і Руським та Московією Внаслідок зближення Великого князівства Литовського й Руського з Польщею після Кревської унії 1385 р. воно зіштовхнулося з низкою зовнішніх проблем. Головними з них були відносини з Золотою Ордою та її наступником Кримським ханством, Московією та Тевтонським орденом німецьких хрестоносців. У цей час на сході посилилося Московське князівство. Московське князівство ...

читати все »

Календарно-тематичне планування з історії України 7 клас 2018/2019 н.р.

7 клас. Історія України-Історія в школі

Календарне планування з історії України. 7  клас (1 година на тиждень, 35 – на рік) Підручник: Історія України : підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закладів / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015 — 240 с. : іл.

читати все »

Відновлення Київського й Волинського князівств у результаті визвольної боротьби в Україні в 1430-1440 рр.

Свидригайло Ольгердович-Історія в школі

§ 28. Відновлення Київського й Волинського князівств у результаті визвольної боротьби в Україні в 1430-1440 рр. Після смерті Вітовта в 1430 р. у Великому князівстві Литовському й Руському почалася боротьба різних політичних угруповань. Всупереч умовам Городельської унії, за якими для затвердження кандидатури Великого Литовського князя необхідна була згода Польщі, Великим Литовським князем обрали Свидригайла Ольгердовича (1430-1440 рр.). Свидригайло, незважаючи на ...

читати все »

Міжнародне становище українських земель за князювання Ольгерда й Вітовта

Ольгерд - Історія в школі

§ 27. Міжнародне становище українських земель за князювання Ольгерда й Вітовта За часів Ольгерда офіційною мовою Великого князівства Литовського й Руського стає українська, яка в українських і білоруських регіонах держави відрізнялася вимовою. Ольгерд у 1360-1370-х рр. здійснив серію походів на Москву, які завершилися принизливими для Москви умовами замирення. За князя Вітовта Велике князівство Литовське й Руське стало найпотужнішою державою Східної ...

читати все »

Данило Романович – будівничий Галицько – Волинської держави (7 клас. Історія України)

7 клас. Історія України-Історія в школі

Автор: Пилипів Оксана Андріївна Навчальний заклад: Тисівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Тема.  Данило  Романович – будівничий  Галицько-Волинської  держави Мета.      Скласти уявлення учнів про місце і  значення діяльності Данила Романовича в розвитку Галицько – Волинської  держави; характеризувати зовнішню та внутрішню політику Данила Романовича, показати роль Данила Галицького в процесі державотворення; закріпити теоретичні знання учнів, набуті впродовж вивчення навчального матеріалу.       Вдосконалювати вміння працювати з ...

читати все »