Методика навчання історії в школі

Класифікації уроків

Методика навчання історії в школі-Історія в школі

Жоден з уроків, навіть проведених одним і тим самим учителем з використанням однакових технологій, методів, прийомів та засобів навчання, не буде повністю відтворювати будь-який інший. Проте говорити про уроки, а тим більше про уроки інновації можливо, не поділивши їх на групи за якимись ознаками. У сучасній дидактиці існує кілька підходів до класифікації уроків: за дидактичною метою, за метою організації пізнавальної ...

читати все »

Урок як форма організації навчання

Методика навчання історії в школі-Історія в школі

Перш ніж перейти до розгляду уроку як форми організації навчання, спробуємо розібратися, що в педагогіці вкладається в поняття „форма”. Сучасні дидакти виділяють такі групи форм навчання: форми організації всієї  системи      навчання,   навчально-виховного процесу; форми організації навчальної діяльності учнів. форми навчання відповідно поділяються на групи за такими ознаками: кількістю учнів (індивідуальне, групове, фронтальне); місцем навчання (шкільне, позашкільне, екстернат); тривалістю (час регламентується ...

читати все »

Формування навичок критичного мислення учнів в процесі використання Інтернет-ресурсів на уроках історії

Методика навчання історії в школі-Історія в школі

Проблемі розвитку критичного мислення в процесі використання школярами Інтернет-ресурсів приділяється на сьогоднішньому етапі розвитку методики навчання історії недостатньо уваги. Методисти та вчителі, розробляючи методику розвитку критичного мислення учнів, в основному зосереджуютьcя на використанні традиційних джерел інформації: авторський текст підручника, історичний документ, фото, карикатури тощо. Проте учні мають також оволодіти навичками оцінки Інтернет-ресурсів, використовуючи відповідні методи, прийоми і стратегії критичного мислення. ...

читати все »

Основні принципи створення опорних конспектів

Методика навчання історії в школі-Історія в школі

Одним із популярних засобів наочного навчання є різного роду опорні схеми та сигнали. Інколи система цих символів складає цілий опорний конспект. Однак до сьогодні відсутнє єдине розуміння, єдине визначення даного дидактичного засобу. Одні педагоги під опорним конспектом мають на увазі заготовлений вчителем   і розтиражований текстовий конспект з коротким викладом теми, питання, хрестоматійного джерела і т. ін. Інші бачать в опорному ...

читати все »

Методика організації роботи учнів з таблицями

Методика навчання історії в школі-Історія в школі

Наступний вид умовно‑графічної наочності, який ми розглянемо, – це таблиці, що містять перелік цифрових даних або будь‑ яких інших відомостей, розташованих у визначеному порядку по графах. Таблиці містять «екстракт» деяких тематично відібраних і систематизованих знань. У навчанні історії таблиці розрізняються за характером зв’язків, що в них розкриваються. Саме розташування в таблиці окремих її елементів допомагає виявленню й запам’ятовуванню зв’язків між ...

читати все »

Організація роботи учнів з історичною картою

Методика навчання історії в школі-Історія в школі

Одним із видів наочних засобів навчання є графічна, чи умовно-графічна, наочність. До групи умовно‑графічних засобів входять історичні карти, схеми, локальні схематичні плани, графіки, діаграми, крейдові малюнки та аплікації. У цьому переліку одне з найважливіших місць посідає історична карта, адже кожен погодиться із твердженням, що історія відбувається удвох категоріальних площинах — просторі й часі. І якщо хронології на уроках історії приділяється ...

читати все »

Комп’ютерні ігри історичної тематики

Козаки - Історія в школі

Інтернет‑революція, поєднана з комп’ютерною та інформаційною, повністю змінила ціле покоління, більше навіть, ніж свого часу винайдення друкарського верстату, радіо, автомобіля чи телебачення. Найбільш яскравою ознакою цієї  революції  є створення віртуального світу та виникнення залежності від нього у величезної кількості дітей. Школярі годинами проводять час, знищуючи монстрів, прибульців, та в кращому випадку, будуючи цивілізації. На сьогодні існує велика кількість комп’ютерних ігор ...

читати все »

Структура і методика підготовки уроків з розвитку критичного мислення

Методика навчання історії в школі-Історія в школі

Основними стадіями у критичному мисленні, які виділено розробниками міжнародного проекту «Критичне мислення», є «Виклик — Осмислення — Роздуми». Методична модель пізнавального процесу, побудованого на основі цих стадій, передбачає залучення учнів до пошуку інформації, обмірковування її та прийняття відповідного рішення. Виклик (зміст діяльності, прийоми) Осмислення (зміст діяльності, прийоми) Роздуми (зміст діяльності, прийоми) Аналіз знань з теми, визначення мети уроку. Прийоми: «Мозковий штурм», «Знаємо ...

читати все »

Розвиток історичного мислення в процесі роботи учнів над історичною картиною

Методика навчання історії в школі-Історія в школі

Серед різноманітних видів наочних засобів використання історичних картин у процесі навчання має особливий ефект, оскільки в даному випадку засвоєння знань відбувається в атмосфері інтелектуальних, моральних та естетичних переживань, творчості учителя та учнів. Використання історичної картини дозволяє сформувати історичний образ минулого, який закарбовується в пам’яті, сприймається не тільки розумом, а й серцем дитини. Отже, ми можемо говорити про розвиток образного мислення ...

читати все »

Використання інтернету на уроках історії

Методика навчання історії в школі-Історія в школі

Мережеві сервіси Інтернету другого покоління прийнято називати Веб 2.0. На відміну від першого покоління, сервіси Веб 2.0 дозволяють користувачам діяти спільно — обмінюватися інформацією, зберігати посилання та мультимедійні документи, створювати та редагувати публікації, — тобто відбувається налагодження процесу соціальної взаємодії. Тому технології Веб 2.0 ще називають соціальними сервісами Інтернету. Якщо ж давати більш розширене визначення, то під соціальними сервісами Веб ...

читати все »