Методика навчання історії в школі

Дослідницька робота на уроках суспільно-гуманітарного циклу, як умова розвитку творчих здібностей учнів

Методика навчання історії в школі-Історія в школі

Автор: Вишинська Оксана Сергіївна Навчальний заклад: Очаківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 імені П.П.Шмідта Дослідницька робота на уроках суспільно-гуманітарного циклу, як умова розвитку творчих здібностей учнів «Два винаходи людини можна вважати найскладнішими: мистецтво управляти та мистецтво виховувати» Емануїл Кант Сьогодні стало очевидним, що саме гуманітарна освіта в першу чергу формує особистість школяра. Протягом останніх років в країні постало  питання про  реалізацію ...

читати все »

Сутність поняття «критичне мислення»

Методика навчання історії в школі-Історія в школі

Про критичне мислення вже було написано чимало. Для людей, що мислять критично, розуміння інформації є скоріше початковим, ніж кінцевим моментом навчання. У США вважають, що понад 25 % тих видів робіт, які люди виконуватимуть протягом ХХІ ст., поки що не відомі людству, а існуючі види робіт суттєво зміняться. Тому, щоб мати роботу у майбутньому, молодь має опанувати абсолютно нові знання ...

читати все »

Види проектів

Методика навчання історії в школі-Історія в школі

Слово «проект» у європейських мовах запозичене з латини й означає «викинутий уперед», «той, що висувається», «той, що впадає в око». Потім це слово починають розуміти як ідею, за якою суб’єкт може й має право розпоряджатися власними думками. Сьогодні цей термін часто й широко застосовується в різних сферах людської діяльності. Існують різні сучасні тлумачення, за якими проект — це: будь-яка діяльність, ...

читати все »

Роль засобів наочності у розвитку історичного мислення

Методика навчання історії в школі-Історія в школі

Використання засобів наочності безпосередньо стосується розвитку мислення як пізнавального процесу, адже в його основі лежить сприйняття — наочно‑образне, просторово‑часове відбиття у свідомості людини предмета, явища, яке базується на різних відчуттях (колір, звуки, запахи, форма, обсяг та інші), розумінні предмета чи осмисленні його на основі попереднього досвіду (віддаленість, швидкість, напрямок руху, тривалість процесів й інші властивості). Цей синтез виступає у вигляді ...

читати все »

Метод проектів в історичному аспекті

Методика навчання історії в школі-Історія в школі

Метод проектів як метод планування доцільної (цілеспрямованої) діяльності у зв’язку з вирішенням навчальних завдань в реальних життєвих обставинах почав складатися наприкінці ХІХ ст. у США як «метод проблем». Він розвивався у педагогічних поглядах та експериментальній роботі Джона Дьюї в межах гуманістичного напряму у філософії та освіті. Сам термін «метод проектів» уперше з’явився в 1908–1910 рр. у звітах масачусетських шкільних органів ...

читати все »

Поняття та сутність методики навчання історії

Методика навчання історії в школі-Історія в школі

Слово «методика» походить від давньогрецького слова  «methodike», що означає «шлях дослідження», «спосіб пізнання».   Метод – спосіб досягнення мети, розв’язання конкретного завдання, система правил і прийомів підходу до вивчення явищ і закономірностей природи, суспільства і мислення. У педагогіці під методом розуміють  спосіб практичного і теоретичного освоєння дійсності, зумовлений   закономірностями розглядуваного об’єкта. Відомий російський  історик та історіограф XIX ст. В. Ключевський зазначав: ...

читати все »