Архів за теґом: методика

Урок як форма організації навчання

Методика навчання історії в школі-Історія в школі

Перш ніж перейти до розгляду уроку як форми організації навчання, спробуємо розібратися, що в педагогіці вкладається в поняття „форма”. Сучасні дидакти виділяють такі групи форм навчання: форми організації всієї  системи      навчання,   навчально-виховного процесу; форми організації навчальної діяльності учнів. форми навчання відповідно поділяються на групи за такими ознаками: кількістю учнів (індивідуальне, групове, фронтальне); місцем навчання (шкільне, позашкільне, екстернат); тривалістю (час регламентується ...

читати все »

Дослідницька робота на уроках суспільно-гуманітарного циклу, як умова розвитку творчих здібностей учнів

Методика навчання історії в школі-Історія в школі

Автор: Вишинська Оксана Сергіївна Навчальний заклад: Очаківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 імені П.П.Шмідта Дослідницька робота на уроках суспільно-гуманітарного циклу, як умова розвитку творчих здібностей учнів «Два винаходи людини можна вважати найскладнішими: мистецтво управляти та мистецтво виховувати» Емануїл Кант Сьогодні стало очевидним, що саме гуманітарна освіта в першу чергу формує особистість школяра. Протягом останніх років в країні постало  питання про  реалізацію ...

читати все »

Поняття та сутність методики навчання історії

Методика навчання історії в школі-Історія в школі

Слово «методика» походить від давньогрецького слова  «methodike», що означає «шлях дослідження», «спосіб пізнання».   Метод – спосіб досягнення мети, розв’язання конкретного завдання, система правил і прийомів підходу до вивчення явищ і закономірностей природи, суспільства і мислення. У педагогіці під методом розуміють  спосіб практичного і теоретичного освоєння дійсності, зумовлений   закономірностями розглядуваного об’єкта. Відомий російський  історик та історіограф XIX ст. В. Ключевський зазначав: ...

читати все »