Архів за теґом: критичне мислення

Формування навичок критичного мислення учнів в процесі використання Інтернет-ресурсів на уроках історії

Методика навчання історії в школі-Історія в школі

Проблемі розвитку критичного мислення в процесі використання школярами Інтернет-ресурсів приділяється на сьогоднішньому етапі розвитку методики навчання історії недостатньо уваги. Методисти та вчителі, розробляючи методику розвитку критичного мислення учнів, в основному зосереджуютьcя на використанні традиційних джерел інформації: авторський текст підручника, історичний документ, фото, карикатури тощо. Проте учні мають також оволодіти навичками оцінки Інтернет-ресурсів, використовуючи відповідні методи, прийоми і стратегії критичного мислення. ...

читати все »

Структура і методика підготовки уроків з розвитку критичного мислення

Методика навчання історії в школі-Історія в школі

Основними стадіями у критичному мисленні, які виділено розробниками міжнародного проекту «Критичне мислення», є «Виклик — Осмислення — Роздуми». Методична модель пізнавального процесу, побудованого на основі цих стадій, передбачає залучення учнів до пошуку інформації, обмірковування її та прийняття відповідного рішення. Виклик (зміст діяльності, прийоми) Осмислення (зміст діяльності, прийоми) Роздуми (зміст діяльності, прийоми) Аналіз знань з теми, визначення мети уроку. Прийоми: «Мозковий штурм», «Знаємо ...

читати все »

Сутність поняття «критичне мислення»

Методика навчання історії в школі-Історія в школі

Про критичне мислення вже було написано чимало. Для людей, що мислять критично, розуміння інформації є скоріше початковим, ніж кінцевим моментом навчання. У США вважають, що понад 25 % тих видів робіт, які люди виконуватимуть протягом ХХІ ст., поки що не відомі людству, а існуючі види робіт суттєво зміняться. Тому, щоб мати роботу у майбутньому, молодь має опанувати абсолютно нові знання ...

читати все »