Конспекти уроків історії

Київська Русь за часів правління князя Ярослава Мудрого (7 клас. Історія України)

7 клас. Історія України-Історія в школі

Київська Русь за часів правління князя Ярослава Мудрого Мета: У цікавій формі уявної подорожі ознайомити учнів з життям та діяльністю великого князя Ярослава Мудрого, визначити його роль і місце в історії України. Продовжити роботу з розвитку в школярів умінь самостійно здобувати знання, аналізувати історичні джерела, робити висновки. Вдосконалити навички складання схеми-портрету історичної особи. Виховувати почуття патріотизму на прикладі Ярослава Мудрого, ...

читати все »

Воєнно-політичні події Національно-визвольної війни 1651– 1653 рр. (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Історія в школі

Воєнно-політичні події Національно-визвольної війни 1651– 1653 рр. Мета: розповідати про розгортання воєнних дій у 1651- 1653 рр.; порівнювати умови Зборівського та Білоцерківського договорів; визначати, завдяки чому українська армія здобула перемоги в Батозькій битві та Жванецькій облозі; пояснювати, чому і як були здійснені молдавські походи Б. Хмельницького; характеризувати внутрішньо­ і зовнішньополітичне становище Гетьманщини наприкінці 1653 р.;  розвивати історичне мислення учнів, сприяти ...

читати все »

Київська Русь за часів князя Володимира Великого (7 клас. Історія України)

7 клас. Історія України-Історія в школі

Київська Русь за часів князя Володимира Великого Мета. Проаналізувати основні напрямки політики князя Володимира, визначити роль його діяльності для зміцнення держави на Русі. На основі знань учнів про причини виникнення релігій з’ясувати загальні риси й відмінності між язичництвом та християнством; підкреслити прогресивне значення прийняття християнства на Русі. Розвивати вміння працювати з картою, історичними документами, текстом підручника, складати схему-портрет, давати оцінку ...

читати все »

Київська держава за Ярославичів (7 клас. Історія України)

7 клас. Історія України-Історія в школі

Київська держава за Ярославичів Мета. Проаналізувати становище Київської держави за наступників Ярослава, підкреслити складність історичного періоду. Визначити історичне значення Любецького з’їзду, роль Володимира Мономаха як державника. Вчити учнів самостійно здобувати знання. Розвивати вміння працювати з документами та різними джерелами інформації, аналізувати їх, робити відповідні висновки. Виховувати культуру спілкування. На прикладі Володимира Мономаха та його сина Мстислава виховувати почуття патріотизму. Тип ...

читати все »

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Королівство Руське (Галицько-Волинська держава)» (7 клас. Історія України)

7 клас. Історія України-Історія в школі

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Королівство Руське (Галицько-Волинська держава)» Мета: узагальнити знання учнів про розвиток Галицько-Волинської держави, сформувати уявлення, що ця держава – правонаступниця Київської Русі; розвивати вміння аналізувати історичні факти і події, узагальнювати фактичний матеріал, робити висновки, критично ставитись до інформації, до різних джерел, відстоювати свою точку зору, давати характеристику історичним діячам; виховувати повагу до ...

читати все »

Що можна дізнатись про давньогрецьке суспільство з поем Гомера (6 клас. Всесвітня історія. Історія України)

6 клас. Всесвітня історія. Історія України-Історія в школі

Тема: Що можна дізнатись про давньогрецьке суспільство  з поем Гомера. Мета: ознайомити учнів з особливостями структури грецького суспільства в XI—IX ст. до н. е.; розвивати вміння готувати учнівський проект і представляти його результати у формі презентації або повідомлення перед класом; розвивати вміння самостійно отримувати нові знання за проблемою, опрацьовуючи додаткові джерела інформації; розвивати естетичні уявлення учнів на матеріалі видатних пам’яток ...

читати все »

Утворення Української козацької держави – Гетьманщини (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Історія в школі

Тема: Утворення Української козацької держави – Гетьманщини Мета: з’ясувати та характеризувати політичний та адміністративно­ територіальний устрій            Гетьманщини; показувати на карті територію Гетьманщини за Зборівським договором, її полки та сусідні держави; пояснювати, якими були військо, фінанси та судочинство            Української козацької держави; визначати основні зміни, які відбулися внаслідок утворення Гетьманщини в соціально ­ економічному        житті українського народу; формувати в учнів уміння аналізувати ...

читати все »

Причини та початок Національно-визвольної війни. Воєнні події 1648–1649 рр. (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Історія в школі

Тема: Причини та початок Національно-визвольної війни. Воєнні події 1648–1649 рр. Мета: визначити причини та передумови Національно-визвольної війни українського народу проти польського панування, дати характеристику історичної постаті  Богдана  Хмельницького  та  його  сподвижників;  розвивати  в учнів  уміння аналізувати та порівнювати історичні джерела, зіставляючи історичну інформацію,  робити  висновки,  виділяти  головне,  визначати  причини  історичних  подій, визначати місце історичних діячів та їх роль в історичному ...

читати все »

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Цивілізації Передньої та Центральної Азії» (6 клас. Всесвітня історія. Історія України)

6 клас. Всесвітня історія. Історія України-Історія в школі

Тема: Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Цивілізації Передньої та Центральної Азії» Мета: систематизувати, узагальнити та закріпити знання учнів з даної  теми, визначити якість засвоєння знань, перевірити вміння систематизувати матеріал, складати розповідь, висловлювати власну думку, застосовувати набуті знання; виділити й актуалізувати в пам’яті учнів найважливіші явища і процеси; виховувати зацікавленість історією. Тип уроку: урок контролю та перевірки ...

читати все »

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Становлення козацтва (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.)» (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Історія в школі

Тема: Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Становлення козацтва (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.)» Мета: перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до  програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння і використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з вивченої теми. Обладнання: картки з тестовими ...

читати все »