Конспекти уроків історії

Козацько-селянські повстання 20–30-х рр. ХVІІ ст. (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Історія в школі

Тема: Козацько-селянські повстання 20–30-х рр. ХVІІ ст. Мета: визначати причини повстань 20–30-х років XVII ст., а також з’ясувати їх значення; на основі історичних джерел навчити учнів аналізувати й узагальнювати історичні явища та події, порівнювати  їх,  давати  характеристику  історичним  особистостям;  на  прикладах героїчної боротьби повстанців виховувати в учнів почуття патріотизму. Обладнання: підручник; атлас «Історія України. 8 клас» Тип уроку: комбінований; Основні ...

читати все »

Практичне заняття. Територіальне розташування та історичне походження рідного міста (села) (5 клас. Історія України)

5 клас. Історія України-Історія в школі

Практичне заняття. Територіальне розташування та історичне походження рідного міста (села) Мета: на основі раніше отриманих знань і опорних умінь у новій навчальній ситуації учні самостійно вирішують проблемно-пізнавальні завдання, публічно представляють результати індивідуальної та колективної творчої діяльності, освоюють складніші способи вивчення історичного минулого. Формувати та розвивати в учнів дослідницькі уміння, навички пошуково – дослідницької роботи (виявлення проблем, збір інформації), спостережливість, уміння ...

читати все »

Практичне заняття. Зіставити умови розвитку й характерні ознаки суспільств і держав Давнього Єгипту, з одного боку, і Передньої та Центральної Азії, з іншого (6 клас. Всесвітня історія. Історія України)

6 клас. Всесвітня історія. Історія України-Історія в школі

Практичне заняття. Зіставити умови розвитку й характерні ознаки суспільств і держав Давнього Єгипту, з одного боку, і Передньої та Центральної Азії, з іншого Мета: на основі раніше отриманих знань і опорних умінь у новій навчальній ситуації учні самостійно вирішують проблемно-пізнавальні завдання, публічно представляють результати індивідуальної та колективної творчої діяльності, освоюють складніші способи вивчення історичного минулого. Формувати та розвивати в учнів ...

читати все »

Якою була Передня Азія в І тис. до н.е. (6 клас. Всесвітня історія. Історія України)

6 клас. Всесвітня історія. Історія України-Історія в школі

Якою була Передня Азія в І тис. до н.е. Мета: дізнатися про виникнення Ассирійської, Ново-Вавилонської та Перської держав; визначати спільне й відмінне в цих державах; застосовувати та пояснювати на прикладах терміни й поняття «імперія», «висячі сади Семіраміди», «Вавилонська вежа», «сатрап», «сатрапія», «дарик»; розвивати вміння учнів порівнювати історичні явища; сприяти естетичному вихованню учнів на підставі знайомства з історією пам’яток культури минулого. ...

читати все »

Як розвивались у давнину Фінікія й Палестина (6 клас. Всесвітня історія. Історія України)

6 клас. Всесвітня історія. Історія України-Історія в школі

Як розвивались у давнину Фінікія й Палестина. Мета: познайомити учнів з історією фінікійських міст-держав та Ізраїльсько-Іудейського царства; визначати на карті місце розташування фінікійських міст-держав та Ізраїльсько – Іудейського царства; застосовувати та пояснювати на прикладах терміни й поняття «колонія», «колонізація», «місто-держава», «Біблія», «пророки»; розвивати вміння аналізу історичних явищ; виховувати інтерес до минулого людства. Тип уроку: комбінований. Обладнання: підручник, атлас, стінна карта ...

читати все »

«Михайло Грушевський – творець історії і літописець» (Інтелектуальна гра для юних ерудитів, 5 клас)

Грушевський - Історія в школі

Автор: Пилипів Оксана Андріївна Навчальний заклад: Тисівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Тема виховного заходу: Інтелектуальна  гра для юних ерудитів «Михайло Грушевський – творець історії і літописець» Мета: коротко пройтися по етапах життя та діяльності Михайла Сергійовича Грушевського; розвивати в учнів уміння і навички швидко відповідати на поставлені питання та завдання; сприяти вихованню у школярів інтересу до історії українського народу, почуття національної гордості і ...

читати все »

Гуманізм. Високе Відродження (8 клас. Всесвітня історія)

8 клас. Всесвітня історія - Історія в школі

Тема. Гуманізм. Високе Відродження Мета: ознайомити учнів з основними принципами епохи Відродження, дати уявлення про творчість італійських майстрів того часу, художників Північного відродження; розвивати вміння учнів працювати в групах, користуватися додатковою літературою, готувати презентації. Основні поняття та терміни: «реалізм», «експеримент», «Відродження», «алегорія», «диспут», «ідеал», «емпіризм», «гуманізм», «натурфілософія», «пейзаж», «натюрморт», «сюжет», «жанр». Основні дати та події: • 1452–1519 рр. — роки ...

читати все »

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Стародавній Єгипет» (6 клас. Всесвітня історія. Історія України)

6 клас. Всесвітня історія. Історія України-Історія в школі

Тема: Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Стародавній Єгипет» Мета: систематизувати, узагальнити та закріпити знання учнів з даної теми, визначити якість засвоєння знань, перевірити вміння систематизувати матеріал, складати розповідь, висловлювати власну думку, застосовувати набуті знання; виділити й актуалізувати в пам’яті учнів найважливіші явища і процеси; виховувати зацікавленість історією. Тип уроку: урок контролю та перевірки знань. Обладнання:  картки ...

читати все »

Практичне заняття. У чому особливості релігії і міфів Стародавнього Єгипту (6 клас. Всесвітня історія. Історія України)

6 клас. Всесвітня історія. Історія України-Історія в школі

Тема: Практичне заняття. У чому особливості релігії і міфів Стародавнього Єгипту Мета: познайомити учнів із давньоєгипетськими міфами й релігійними уявленнями; розвивати вміння готувати учнівський проект і представляти його результати у формі презентації або повідомлення перед класом; розвивати вміння використовувати історичні джерела для пошуку відповідей на поставлене запитання; виховувати повагу до історичного минулого народів. Тип уроку: застосування набутих знань. Обладнання: підручник, ...

читати все »

Що відкрила світу культура Стародавнього Єгипту (6 клас. Всесвітня історія. Історія України)

6 клас. Всесвітня історія. Історія України-Історія в школі

Тема: Що відкрила світу  культура Стародавнього Єгипту Мета:  розглянути культурну спадщину Стародавнього Єгипту, умови та особливості розвитку єгипетської культури, щоб усвідомити значення єгипетської культури в історії Стародавнього Сходу; навчати дітей опрацьовувати історичні джерела, пояснювати схеми, користуватися енциклопедіями та ілюстраціями; виховувати бажання накопичувати духовні і матеріальні цінності, повагу до культурної спадщини різних народів. Тип уроку: комбінований. Обладнання:  Всесвітня історія. Історія України: ...

читати все »