Конспекти уроків "Всесвітня історія. Історія України 6 клас"Конспекти уроків історії

Як в Афінах утверджувалась демократія (6 клас. Всесвітня історія. Історія України)

Тема: Як в Афінах утверджувалась демократія

Мета: ознайомити учнів з процесом розквіту афінської демократії; сформувати уявлення про утвердження демократії в Афінах за Перикла; охарактеризувати суспільно-політичний устрій Афін; розкрити причини, перебіг та наслідки Пелопоннеської війни; розвивати вміння характеризувати історичних осіб, порівнювати та висловлювати власну думку.

Обладнання: Всесвітня історія. Історія України: підруч. для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ О.І. Пометун, П.В.Мороз, Ю.Б. Малієнко.-К.: Видавничий дім «Освіта», 2014 – 256 с., наочність.

Тип уроку:  засвоєння нових знань та вмінь.

Основні поняття: стратег, «золота доба»

Основні дати: 444—431 р. до н. е. — правління Перикла; 431—404 рр. до н. е. — Пелопоннеська війна.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

 • називати хронологічні межі перебування Перикла на чолі афінської демократії;
 • застосовувати та пояснювати на прикладах поняття: стратег, «золота доба»;
 • характеризувати діяльність Перикла;
 • висловлювати судження про важливість афінської демократії, прав та обов’язків громадян;

Хід уроку

І.  Організаційний момент

Повідомлення теми та мети уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Варіант 1

Самостійна робота, ключ – 1.Б  2.Г  3.А  4.Г  5.А  6.А  7.В  8.Б  9.В  10.Б

Варіант 2

Гра «Продовж розповідь»
Правила гри.
Двоє учнів по черзі повинні розповісти по одному реченню матеріал вивченої теми. Виграє той учень, чиє речення буде останнім, у той час як інший вже нічого пригадати не може.

Варіант 3
Гра «Відгадай героя або історичну подію»
Правила гри.
Один з учасників гри виходить за двері. Решта учнів загадують ім’я історичного діяча або назву події. Учасник повертається до класу і повинен відгадати, хто або що загадане. Він може ставити навідні запитання, на які решта класу відповідає «так» або «ні». Доцільно обмежити кількість питань (наприклад до п’яти), за якими потрібно відгадати ім’я історичного діяча або подію. Виграє той, хто відгадає ім’я або подію за допомогою якнайменшої кількості запитань.

ІІІ.  Мотивація навчальної діяльності

Після перемог при Саламіні та Платеях елліни об’єдналися у великий Морський союз. Часом до його складу входило понад 200 полісів. Очолили Союз Афіни, проголосивши себе головним захисником еллінів від перських варварів. Тільки окремі союзні міста мали можливість будувати й споряджати необхідні для морських битв кораблі. Інші ж замість цього повинні були щорічно робити грошові внески до союзної скарбниці. Спочатку вона зберігалася на острові Делос. Згодом афіняни, запевняючи, що там її можуть захопити перси, перевезли скарбницю до свого міста. Із того часу вони розпоряджалися грішми союзників, як власними. Ті нарікали, але нічого зробити не могли — занадто сильним був афінський флот!

Перемоги грецького флоту дозволили найбіднішим громадянам Афін відчути свою силу — адже саме вони становили більшість моряків. Біднота все активніше втручається в життя держави. Зрештою це приводить до того, що в Афінах надовго встановлюються демократичні порядки. Свого розквіту Афінська демократія досягла невдовзі після закінчення війн із персами, коли її очолював Перикл.

ІV. Вивчення нового матеріалу

 1. Афіни за часів Перикла

– Чому часи правління Перикла вважають «золотою добою» Афінської держави? Для відповіді використайте ілюстрації на с. 174.

Робота з документом

Давньогрецький історик Фукідід про Перикла

Перикл був дуже красномовним. Коли він виступав на народних зборах, друзі порівнювали його із Зевсом, а його промови — з громами й блискавицями, що їх кидає бог Самого Перикла за його величний вигляд та розум називали Олімпійцем, Перикл умів переконувати людей у своїй правоті.

– На яку рису Перикла вказує Фукідід? Чи є вона важливою і для державного діяча в стародавньому світі? А в сучасному? Чому?

Робота з документом

Плутарх про Перикла

Коли Перикл уже був при смерті, біля нього зібралися щонайкращі громадяни і його друзі, які залишилися в живих. Вони говорили про його небуденні якості й значення в державі, перелічували його подвиги і численні воєнні трофеї… Перікл уважно все це слухав і, перебивши їх, сказав, що він дивується їхній мові, бо вони хвалять його і згадують такі його заслуги, якими він завдячує не меншою мірою своєму щастю і до яких були причетні інші стратеги, а так і не згадали найпрекраснішої і найважливішої з його заслуг: «Адже з моєї вини, — підкреслив він, — ніхто з афінян не носив жалобу».

Запитання до документа
а) Що Перікл вважав найважливішою своєю заслугою перед афінянами?
б) Чи вважаєте ви, що це справді основна заслуга Перікла? Обґрунтуйте свою думку

 1. Управління Афінською державою за часів Перикла

Самостійна робота

–  Які opгани влади були в Афінському полісі? Якими справами вони керували?

Робота в групах

І – група – Права й обов’язки громадянина Афінського поліса

ІІ – група – Права та обов’язки негромадянського населення Афін

ІІІ- група – Пелопоннеська війна

Робота з документом

Присяга громадянина Афін

Я не зганьблю священної зброї й не покину товариша, з яким ітиму в строю, а захищатиму і храми і святині — сам і разом із багатьма. Вітчизну залишу після себе не зменшеною, а більшою й кращою, ніж сам її успадкував. І я підкорятимусь владі, яка постійно існує, і дотримуватимусь установлених законів, а також тих нових, які запровадить у згоді народ. І якщо хтось скасовуватиме закони чи не підкорятиметься їм, я не допущу цього, а захищатиму їх і сам, і разом з усіма. І я шануватиму батьківські святині.

Запитання до документа
1) Якими є основні положення присяги афінян?
2) З якою метою проголошувалася присяга?
3) Якими були головні обов’язки афінян?

V.  Закріплення знань учнів

Зробіть підрахунки.

1)  У 444 році до н. е. афінським стратегом обрали Перикла. Із тих пір він був стратегом 15 разів. У якому році Перикла обрали стратегом в останній раз? (429 р. до н.е.

Історичний диктант.

1)  Як називали морський союз, де вирішальну роль відігравали Афіни? (Афінський)

2)  Кого обирали стратегом 15 разів? (Перикла)

3)  Як називався храм богині Афіни, побудований на афінському акрополі? (Парфенон)

4)  Що в перекладі означає слово «демократія»? (Влада народу)

5)  Як називають людину, що чудово вимовляє промови? (Оратор)

6)  Що таке екклесія? (Народні збори)

7)  Як називали союз держав на чолі зі Спартою? (Пелопоннеська ліга)

8)  Як обирали гелію (суд присяжних)? (Жеребкуванням)

9)  Як називалися війни між Афінами та Спартою? (Пелопоннеські)

10) Чим закінчилися війни між Афінами та Спартою? (Перемогою Спарти)

Творчі завдання

 1. Об’єднайтеся в групи і з’ясуйте, чи можна Афінську державу вважати взірцем демократії.
  2. Поясніть на прикладі Стародавніх Афін, чому демократію в Стародавній Греції називають рабовласницькою.
  3. Поміркуйте, які риси розвитку афінського поліса сприяли становленню демократичного режиму.

Висновок
Результати Пелопоннеської війни були катастрофічними для всієї Греції. Унаслідок встановлення гегемонії Спарти відбулося різке падіння престижу та міжнародного становища Греції, із чого відразу скористалася Персія. Греція вступила у смугу кризи полісної системи, що згодом завершилася підкоренням Греції Македонією.

VІ. Домашнє завдання

 1. Опрацювати відповідний параграф підручника
Завантажити: Як в Афінах утверджувалась демократія (6 клас. Всесвітня історія. Історія України) (Розмір: 77.5 KB, Завантажень: 36)
Теги

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button
Close

Виявлено Adblock

Будь ласка, вимкніть Adblock. У нас тільки корисна реклама :-)