Конспекти уроків історії

Що давні книги та мініатюри розповідають про минуле (5 клас. Історія України)

5 клас. Історія України-Історія в школі

Тема: Що давні книги та мініатюри розповідають про минуле Мета: з’ясувати,  чому  давні  книги  є цінними  історичними  джерелами;  визначити,  чому Остромирове Євангеліє та «Апостол» Івана Федорова є визначними історичними пам’ятками; вчити учнів розпізнавати та описувати історичні пам’ятки, складати про них зв’язну розповідь; виховувати учнів свідомими щодо необхідності збереження історичних та культурних пам’яток. Обладнання: О.І. Пометун, І.А. Костюк, Ю.Б. Малієнко Історія ...

читати все »

Софійський собор і Києво­Печерська лавра (5 клас. Історія України)

5 клас. Історія України-Історія в школі

Тема: Софійський собор і Києво­Печерська лавра. Мета: з’ясувати, чому Софійський собор та Києво-Печерська лавра  є визначними  історичними  пам’ятками  України;  навчити  учнів  розпізнавати  та описувати історичні пам’ятки, складати про них зв’язну розповідь; виховувати учнів свідомими щодо необхідності збереження пам’яток історії та культури. Обладнання: О.І. Пометун, І.А. Костюк, Ю.Б. Малієнко Історія України (Вступ до історії). — К.: Видавничій дім «Освіта»; ілюстрації. Тип ...

читати все »

Чому храми та ікони є пам’ятками історії України (5 клас. Історія України)

5 клас. Історія України-Історія в школі

Тема: Чому храми та ікони є пам’ятками історії України Мета: визначити,  що  вважають  історичними  пам’ятками  та  яке  значення  вони  мають для вивчення минулого; навчити  учнів  розпізнавати  та описувати історичні пам’ятки, складати про них зв’язну розповідь; виховувати учнів свідомими щодо необхідності збереження пам’яток історії та культури. Обладнання: О.І. Пометун, І.А. Костюк, Ю.Б. Малієнко Історія України (Вступ до історії). — К.: Видавничій ...

читати все »

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Про що і про кого розповідає історія» (5 клас. Історія України)

5 клас. Історія України-Історія в школі

Тема: Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Про що і про кого розповідає історія» Мета: систематизувати, узагальнити та закріпити знання учнів з даної теми, визначити якість засвоєння знань, перевірити вміння систематизувати матеріал, складати розповідь, висловлювати власну думку, застосовувати набуті знання; виділити й актуалізувати в пам’яті учнів найважливіші явища і процеси; виховувати зацікавленість історією. Тип уроку : урок ...

читати все »

Практичне заняття. Про кого і про що розповідає історія рідного краю (5 клас. Історія України)

5 клас. Історія України-Історія в школі

Тема: Практичне заняття. Про кого і про що розповідає історія рідного краю Мета: На основі раніше отриманих знань і опорних умінь у новій навчальній ситуації учні самостійно вирішують проблемно-пізнавальні завдання, публічно представляють результати індивідуальної та колективної творчої діяльності, освоюють складніші способи вивчення історичного минулого. Через вивчення  історії міста/села, залучити учнів до глибшого вивчення історії України. Формувати та розвивати в учнів ...

читати все »

Коли і як утворилась сучасна Українська держава (5 клас. Історія України)

5 клас. Історія України-Історія в школі

Тема: Коли і як утворилась сучасна Українська держава Мета: познайомити учнів з основними подіями, пов’язаними із проголошенням незалежності України, першими кроками розбудови держави, визначними діячами; формувати навички самостійної роботи з текстом підручника, роботи з історичними фактами; розвивати інтерес до вивчення історії своєї держави; виховувати почуття поваги до державних символів та власної держави. Обладнання: О.І. Пометун, І.А. Костюк, Ю.Б. Малієнко Історія ...

читати все »

Чому війна залишається в пам’яті українського народу (5 клас. Історія України)

5 клас. Історія України-Історія в школі

Тема: Чому війна залишається в пам’яті українського народу Мета: познайомити учнів з подіями Великої Вітчизняної війни, політикою загарбників на окупованих українських територіях, діяльністю руху Опору на території України; вдосконалювати навички роботи з картою, таблицею, формувати уміння аналізувати історичні документи; виховувати шанобливе ставлення до героїчного минулого свого народу, до пам’яток,  що  увічнюють    їхній  подвиг. Обладнання: О.І. Пометун, І.А. Костюк, Ю.Б. Малієнко ...

читати все »

Які події називаються Українською революцією (5 клас. Історія України)

5 клас. Історія України-Історія в школі

Тема: Які події називаються Українською революцією Мета: познайомити учнів з подіями в Україні під час Першої світової війни 1914–1918 рр., показати героїзм українських січових стрільців; дати уявлення про перебіг подій в Україні протягом 1917–1920 рр., пояснити причини виникнення Центральної Ради; розвивати вміння встановлювати хронологічну послідовність історичних подій, виділяти головне, ставити запитання до тексту. Обладнання: О.І. Пометун, І.А. Костюк, Ю.Б. Малієнко ...

читати все »

Як відкриття Харківського університету сприяло розвитку української культури (5 клас. Історія України)

5 клас. Історія України-Історія в школі

Тема: Як відкриття Харківського університету сприяло розвитку української культури Мета: на прикладі діяльності викладачів та випускників Харківського університету схарактеризувати його вплив на українську культуру та освіту; розвинути навички роботи з джерелами інформації, вміння давати характеристику діяльності історичного діяча; викликати зацікавленість учнів до історичних подій тогочасного періоду. Обладнання: О.І. Пометун, І.А. Костюк, Ю.Б. Малієнко Історія України (Вступ до історії). — К.: ...

читати все »

Якими були місто і село в Україні у XVІІ – XVІІІ століттях (5 клас. Історія України)

5 клас. Історія України-Історія в школі

Тема: Якими були місто і село в Україні у XVІІ – XVІІІ століттях Мета: порівняти  та  схарактеризувати  життя  в українських  селах  та  містах, ознайомитись з побутом і заняттями селян і міщан; удосконалити навички роботи з текстовими джерелами інформації, вчити учнів порівнювати історичні явища, висловлювати особисту точку зору, систематизувати отриману інформацію; сприяти виробленню в учнів зацікавленості життям українців в минулому. Обладнання: ...

читати все »