Конспекти уроків історії

Завоювання Нового Світу (8 клас. Всесвітня історія)

8 клас. Всесвітня історія - Історія в школі

Тема. Завоювання Нового Світу Мета: показати, яким чином утворювалися колоніальні імперії; сформувати уявлення про доколумбові цивілізації, показати наслідки Великих географічних відкриттів для двох світів; сприяти усвідомленню про неприйнятність поневолення людини людиною. Основні поняття та терміни: «революція цін», «синтез», «колонія», «Конкіста», «конкістадори», «Латинська Америка». Основні дати та події: • 1494 р. — Тордесильясський договір. Обладнання: підручник, історичний атлас, історичні документи, роздавальний ...

читати все »

Відкриття європейців (8 клас. Всесвітня історія)

8 клас. Всесвітня історія - Історія в школі

Тема. Відкриття європейців Мета: визначити причини Великих географічних відкриттів, розглянути розвиток мореплавання в Португалії та Іспанії, навчити працювати з історичною картою, вдосконалити вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, давати характеристику історичним діячам. Основні поняття та терміни: «Великі географічні відкриття», «майя», «ацтеки», «інки», «факторія», «монополія». Основні дати та події: • 12 жовтня 1492 р. — відкриття Америки Христофором Колумбом. • 1498 р. — ...

читати все »

Вступ. Середні віки в історії людства. Поняття і періодизація Нового часу (8 клас. Всесвітня історія)

8 клас. Всесвітня історія - Історія в школі

Тема. Вступ. Середні віки в історії людства.  Поняття і періодизація Нового час Мета: ознайомити учнів із завданням і структурою навчального курсу всесвітньої історії у 8 класі, його хронологічними межами та періодизацією, змістом та побудовою підручника, атласів, робочих зошитів, додатковою навчальною, художньою та енциклопедичною літературою, електронними та Інтернет-ресурсами; визначити форми організації навчальної діяльності учнів на заняттях курсу, ознайомити з критеріями та ...

читати все »

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Європа в час Французької революції та наполеонівських війн» (9 клас. Всесвітня історія)

9 клас. Всесвітня історія-Історія в школі

Тема: Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Європа в час Французької революції та наполеонівських війн» Мета: перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до  програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння і використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з вивченої теми. Обладнання: картки з тестовими ...

читати все »

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин» (8 клас. Всесвітня історія)

8 клас. Всесвітня історія - Історія в школі

Тема: Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин» Мета: перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до  програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння і використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з вивченої теми. Обладнання: картки з тестовими завданнями. ...

читати все »

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Виникнення та становлення Русі- України» (7 клас. Історія України)

7 клас. Історія України-Історія в школі

Тема: Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Виникнення та становлення Русі- України» Мета: узагальнити й систематизувати знання за темою; розвивати вміння аналізувати історичні факти й події, узагальнювати фактичний матеріал, робити висновки, давати характеристику історичним діячам, розкривати їх місце і значення в історичному процесі, визначити рівень засвоєння учнями знань за темою; розвивати вміння давати письмові відповіді, самостійно працювати, ...

читати все »

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Землі України у складі Речі Посполитої (XVI – перша половина XVII ст.)» (8 клас. Історія України)

8 клас. Історія України-Історія в школі

Тема: Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Землі України у складі Речі Посполитої (XVI – перша половина XVII ст.)» Мета: перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до  програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння і використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з вивченої теми. ...

читати все »

Русь­-Україна за князювання Ольги та Святослава

7 клас. Історія України-Історія в школі

Тема: Русь- Україна за князювання Ольги та Святослава Мета: ознайомити учнів із діяльністю правителів Русі-України Ольги та Святослава; пояснити зміст термінів і понять «реформи», «Балканські походи»; розвивати вміння учнів систематизувати матеріал; виховувати повагу до історичного минулого України. Тип уроку: комбінований. Обладнання: Історія України : підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закладів / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — Х. ...

читати все »

Данило Романович – будівничий Галицько – Волинської держави (7 клас. Історія України)

7 клас. Історія України-Історія в школі

Автор: Пилипів Оксана Андріївна Навчальний заклад: Тисівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Тема.  Данило  Романович – будівничий  Галицько-Волинської  держави Мета.      Скласти уявлення учнів про місце і  значення діяльності Данила Романовича в розвитку Галицько – Волинської  держави; характеризувати зовнішню та внутрішню політику Данила Романовича, показати роль Данила Галицького в процесі державотворення; закріпити теоретичні знання учнів, набуті впродовж вивчення навчального матеріалу.       Вдосконалювати вміння працювати з ...

читати все »

Історичні праці про Україну та їхні автори (5 клас. Історія України)

5 клас. Історія України-Історія в школі

Автор: Ткач Тетяна Анатоліївна Навчальний заклад: Хмельницька загальноосвітня санаторна школа-інтернат І – ІІІ ступенів № 2 Історичні праці про Україну та їхні автори Мета: Після цього уроку учень / учениця має знати: імена руських і козацьких літописців, назви їхніх праць; розуміти:правила, якими керуються історики в дослідницькій роботі; поняття «історичний факт», «історичне дослідження». уміти: підготувати повідомлення про історичний факт, спираючись на відомості з ...

читати все »