Конспекти уроків історії України 5 клас

Чому війна залишається в пам’яті українського народу (5 клас. Історія України)

5 клас. Історія України-Історія в школі

Тема: Чому війна залишається в пам’яті українського народу Мета: познайомити учнів з подіями Великої Вітчизняної війни, політикою загарбників на окупованих українських територіях, діяльністю руху Опору на території України; вдосконалювати навички роботи з картою, таблицею, формувати уміння аналізувати історичні документи; виховувати шанобливе ставлення до героїчного минулого свого народу, до пам’яток,  що  увічнюють    їхній  подвиг. Обладнання: О.І. Пометун, І.А. Костюк, Ю.Б. Малієнко ...

читати все »

Які події називаються Українською революцією (5 клас. Історія України)

5 клас. Історія України-Історія в школі

Тема: Які події називаються Українською революцією Мета: познайомити учнів з подіями в Україні під час Першої світової війни 1914–1918 рр., показати героїзм українських січових стрільців; дати уявлення про перебіг подій в Україні протягом 1917–1920 рр., пояснити причини виникнення Центральної Ради; розвивати вміння встановлювати хронологічну послідовність історичних подій, виділяти головне, ставити запитання до тексту. Обладнання: О.І. Пометун, І.А. Костюк, Ю.Б. Малієнко ...

читати все »

Як відкриття Харківського університету сприяло розвитку української культури (5 клас. Історія України)

5 клас. Історія України-Історія в школі

Тема: Як відкриття Харківського університету сприяло розвитку української культури Мета: на прикладі діяльності викладачів та випускників Харківського університету схарактеризувати його вплив на українську культуру та освіту; розвинути навички роботи з джерелами інформації, вміння давати характеристику діяльності історичного діяча; викликати зацікавленість учнів до історичних подій тогочасного періоду. Обладнання: О.І. Пометун, І.А. Костюк, Ю.Б. Малієнко Історія України (Вступ до історії). — К.: ...

читати все »

Якими були місто і село в Україні у XVІІ – XVІІІ століттях (5 клас. Історія України)

5 клас. Історія України-Історія в школі

Тема: Якими були місто і село в Україні у XVІІ – XVІІІ століттях Мета: порівняти  та  схарактеризувати  життя  в українських  селах  та  містах, ознайомитись з побутом і заняттями селян і міщан; удосконалити навички роботи з текстовими джерелами інформації, вчити учнів порівнювати історичні явища, висловлювати особисту точку зору, систематизувати отриману інформацію; сприяти виробленню в учнів зацікавленості життям українців в минулому. Обладнання: ...

читати все »

Як українське козацтво прославилось у битвах і походах (5 клас. Історія України)

5 клас. Історія України-Історія в школі

Тема: Як українське козацтво прославилось у битвах і походах Мета: дати  характеристику  козацькому  періоду  в історії  України;  формувати  в учнів знання про причини виникнення українського козацтва, козацькі звичаї, походи козаків, козацьких гетьманів; розвивати навички роботи з текстовими джерелами інформації; сприяти національно-патріотичному вихованню учнів. Обладнання: О.І. Пометун, І.А. Костюк, Ю.Б. Малієнко Історія України (Вступ до історії). — К.: Видавничій дім «Освіта»; ...

читати все »

Чим уславилися князі Київської Русі (5 клас. Історія України)

5 клас. Історія України-Історія в школі

Тема: Чим уславилися князі Київської Русі Мета: з’ясувати, яку державу називають Київською Руссю, коли вона постала на українських землях; ознайомити учнів з діяльністю перших київських князів; продовжити формування  вміння  працювати  з текстом,  виділяти  в ньому  головне  і другорядне; сприяти патріотичному вихованню учнів. Обладнання: О.І. Пометун, І.А. Костюк, Ю.Б. Малієнко Історія України (Вступ до історії). — К.: Видавничій дім «Освіта»; ілюстрації. ...

читати все »

Як жили давні мешканці України (5 клас. Історія України)

5 клас. Історія України-Історія в школі

Тема: Як жили давні мешканці України Мета: ознайомити учнів з племенами трипільців, скіфів, слов’ян, які заселяли територію України в давнину. Виробляти навички самостійного пошуку та систематизації інформації. Виховувати любов до історичного минулого України. Обладнання: О.І. Пометун, І.А. Костюк, Ю.Б. Малієнко Історія України (Вступ до історії). — К.: Видавничій дім «Освіта»; ілюстрації. Тип уроку: комбінований; Поняття та терміни: Скіфи, кімерійці, трипільці, ...

читати все »

Що називається історичними подіями та явищами (5 клас. Історія України)

5 клас. Історія України-Історія в школі

Тема: Що називається історичними подіями та явищами Мета: з’ясувати, які події та явища називають історичними та яке значення має їх дослідження  для  вивчення  минулого;  удосконалити  навички  роботи  з текстом  і вміння висловлювати власну точку зору; викликати зацікавленість учнів до подій минулого своєї держави і свого народу. Обладнання: О.І. Пометун, І.А. Костюк, Ю.Б. Малієнко Історія України (Вступ до історії). — К.: ...

читати все »

Про кого розповідає історія (5 клас. Історія України)

5 клас. Історія України-Історія в школі

Тема: Про кого розповідає історія Мета: визначити,  що  є головним  змістом  історії,  яку  роль  в історії  відіграють  історичні діячі; удосконалити навички роботи з текстом; розвивати вміння характеризувати історичного діяча; сприяти зацікавленості учнів до вивчення діяльності історичних діячів. Обладнання: О.І. Пометун, І.А. Костюк, Ю.Б. Малієнко Історія України (Вступ до історії). — К.: Видавничій дім «Освіта»; ілюстрації. Поняття та терміни: Історичні  діячі, ...

читати все »

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Звідки і як історики довідуються про минуле» (5 клас. Історія України)

5 клас. Історія України-Історія в школі

Тема: Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Звідки і як історики довідуються про минуле» Мета: систематизувати, узагальнити та закріпити знання учнів з даної теми, визначити якість засвоєння знань, перевірити вміння систематизувати матеріал, складати розповідь, висловлювати власну думку, застосовувати набуті знання; виділити й актуалізувати в пам’яті учнів найважливіші явища і процеси; виховувати зацікавленість історією. Тип уроку : урок ...

читати все »