Конспекти уроків історіїКонспекти уроків всесвітньої історії 9 клас

Велика Британія (9 клас. Всесвітня історія)

Тема. Велика Британія

 Мета: сформувати в учнів уявлення про Велику Британію наприкінці XIX ст.; аналізувати причини та наслідки втрати Великою Британією промислової першості; розглянути основні напрямки соціально-­економічного і політичного розвитку Великої Британії наприкінці XIX ст.; охарактеризувати особливості робітничого руху країни; проаналізувати виборчі реформи XIX ст. у Великій Британії; розвивати в учнів уміння давати оцінку колоніальній політиці країни, висловлювати власну думку щодо взаємовпливу держави і робітничого руху.

Після цього уроку учні зможуть:
• встановлювати хронологічну послідовність подій;
• пояснювати причини втрати Англією промислового лідерства;
• висвітлювати основні напрямки соціально-економічного і політичного розвитку Великої Британії в останній третині ХІХ ст. на початку ХХ століття;
• аналізувати внутрішню та зовнішню політику Великої Британії в останній третині ХІХ ст. на початку ХХ століття;
• показувати на карті колоніальні володіння Великої Британії;
• характеризувати третю виборчу реформу;
• давати характеристику визначним особистостям цього періоду: Гладстону, Дізраелі;
• застосовувати та пояснювати терміни та поняття: «протекціонізм», «ліберальна партія», «консервативна партія», «гомруль», «лейбористська партія», «тред-юніони», «Фабіанське товариство», «протекторат», «домініон».

Історичні діячі: В. Гладстон, Б. Дізраелі.

Основні події:
• 1870 р. — проголошення програми самоуправління Ірландії в межах Британської імперії — гомруль.
• 1884–1885 рр. — Третя виборча реформа;
• 1888 р. — Е. Батлер випустив перший вітчизняний автомобіль;
• 1899–1902 рр. — англо-бурська війна;

Обладнання: підручник, історичний атлас, додатковий матеріал.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Актуалізація знань учнів
1. Виправте помилкові твердження.
1) До складу Німецької імперії входили 22 монархії. Імперію очолював канцлер, який скликав і розпускав парламент, що складався з двох палат, володів виконавчою владою. (До складу Німецької імперії входили 22 монархії. Імперію очолював імператор, який скликав і розпускав парламент, що складався з двох палат, володів законодавчою владою.)
2) В імперії з’явилася власна валюта — «французьке золото». (В імперії з’явилася власна валюта — марка, яка була створена за «французьке золото» — контрибуцію, отриману від Франції.)
3) Імперський уряд протегував католицькій церкві. (Католицька церква була в опозиції до імперського уряду, оскільки воно явно протегувало протестантській церкві.)
4) Реформу освіти Бісмарк назвав «боротьбою за культуру»  «культуркампф». («Культуркампф» — боротьба проти католицької церкви.)
5) Бісмарка називали «політиком з душею народного поета». («Політиком з душею народного поета» називали німецького соціал-демократа Августа Бебеля. Бісмарка називали «залізним канцлером».)
6) У Німеччині було проведено релігійну реформу — «практичне християнство». (Бісмарк стає ініціатором робітничого законодавства, якому він сам дав назву — «практичне християнство» — надання допомоги «бідним і слабким».)
7) Фраза «Ті часи, коли німець одному зі своїх сусідів поступався землею, іншому — морем, а собі залишав небо…, минули… Ми вимагаємо і для себе місця під сонцем…» належить імператору Вільгельму II. (Ця фраза належала
майбутньому канцлеру Німеччини фон Бюлову.
)
2. Прочитайте фрагмент зі статті в англійській газеті «Сатердей Ревью», опубліковану 1897 р. і дайте відповідь на запитання. «Жахлива дуель готується між Англією та Німеччиною! Я був би щасливий, якби війна спалахнула між цими країнами якомога швидше. Поки перевага англійського флоту ще дозволяє зруйнувати Бремен і Гамбург, Кільський канал і гавані Балтійського моря.
Ми, втім, охоче надамо Франції та Росії винагородити себе в Німеччині».
• Як ви вважаєте, чому англійський журналіст стурбований зростанням могутності Німеччини і можливостями Великобританії?

ІІ. Мотивація навчальної діяльності
До 70-х рр. XIX ст. Великобританія залишалася наймогутнішою європейською державою, перевершуючи всі країни за рівнем економічного розвитку та за розміром своїх колоніальних володінь. Про її пріоритет на морі було навіть згадано у рядках національного гімну: «Керуй, Британіє, морями!» Але світ змінювався, змінювалася сама Великобританія, змінювалося її місце у світі. На вплив і могутність Британії почали зазіхати Німеччина та США.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Особливості економічного розвитку
Самостійна робота з підручником
Учитель пропонує учням самостійно прочитати текст параграфа і визначити особливості економічного розвитку Великобританії.
Передбачувані відповіді учнів:
• технічне відставання (застаріле устаткування);
• низький агротехнічний рівень сільського господарства;
• вивезення капіталу;
• експлуатація колоній.

Внутрішня політика англійських урядів
Основними політичними партіями були ліберали і консерватори. З 60-х рр. XIX ст. уряди Великобританії займалися реформаторською діяльністю. Лідером ліберальної партії був У. Гладстон, він чотири рази був прем’єр-міністром, обіймаючи цей пост близько тринадцяти років. Лідером консервативної партії був Б. Дізраелі.
Робота з таблицею
Учитель пропонує учням заповнити порівняльну таблицю
«Внутрішня політика англійських урядів» і визначити, вирішенню переважно яких питань — економічних політичних, соціальних — віддавали перевагу уряди лібералів і консерваторів.

Реформи лібералів Реформи консерваторів
Уїльям ГладстонБенджамін Дізраелі
Розширення прав тред-юніонівЗакон про 54-годинний робочий
тиждень
Закон про таємне голосування
на виборах до парламенту
Реформа місцевого самоврядування
Реформа освітиСтворення законів про працю
Парламентська реформа

Робота з документами
Учитель пропонує учням проаналізувати документи і відповісти на питання.
Текст 1. Закон про народне представництво 1884 р.
«…2. В усіх містах і графствах Сполученого Королівства встановлюється єдина система виборчого права для домовласників і квартиронаймачів.
Кожна особа чоловічої статі, що є домовласником або квартиронаймачем приміщення, що задовольняє необхідному цензу, в будь-якому графстві Англії або Шотландії повинна бути зареєстрована як виборець, а будучи зареєстрованою, отримує право голосу у відповідному графстві; якщо ж вказана особа проживає в будь-якому місті або графстві Ірландії, то вона повинна бути там зареєстрована як виборець, а будучи зареєстрованою, отримує право голосу у відповідному місті або графстві…
5. Кожний власник або орендар землі або дома у місті або у графстві Сполученого Королівства вартістю не менше десяти фунтів стерлінгів має право реєструватися як виборець, а будучи зареєстрованим, брати участь у голосуванні у відповідному місті або графстві».
Запитання і завдання
1. У чому полягали зміни виборчого законодавства?
2. Порівняйте парламентську реформу 1887 та 1867 років.
Окрім політичних партій, в Англії існувало чимало громадських організацій. Серед них особливе місце посідало Фабіанське товариство.
Текст 2. Тактика Фабіанського товариства
«С. Вебб: …важливі структурні зміни в суспільстві можуть бути здійснені тільки: 1) демократичним шляхом, тобто за ухвалою більшості народу, розум якого повинен бути заздалегідь підготовлений до них; 2) поступово, щоб уникнути суспільного розладу, який не може бути виправданий ніякими міркуваннями прискорення прогресу; 3) за умови, що в очах маси народу вони не виглядають аморальними; в іншому разі вони можуть аморально
вплинути на нього; 4) в усякому разі в нашій країні — мирними і конституційними засобами».
Запитання
1. Яким шляхом члени суспільства прагнули досягти своєї мети?
2. Як ви вважаєте, чому члени робітничого товариства не закликали до соціальної революції?

Колоніальна політика Англії
Робота з картою історичного атласа
Учитель пропонує учням на основі карти історичного атласа
«Завершення територіального поділу світу на поч. XIX ст.» і самостійної роботи з підручником заповнити таблицю «Зміцнення Британської колоніальної імперії».

Країна Дата приєднання колоніїЗначення колонії
для Великобританії

IV. Закріплення вивченого матеріалу
1. Відновіть відповідність між датою, подією та її змістом.

Дата Парламентська реформа Зміст
АБВ
1 1832 р.1. ІІІ парламентська
реформа
Кількість виборців збільшено за рахунок робітників на 1 млн чол.
2. 1867 р.2. І парламентська
реформа
2 Право голосу надано нижчим прошаркам робітничого класу — батракам і шахтарям
1887 р.3. ІІ парламентська
реформа
3 Кількість виборців збільшено
вдвічі, але значна частина чоловічого населення країни так і не отримала права голосу

Відповідь: А 1 — Б 2 — В 3; А 2 — Б 3 –В 1; А 3 — Б 1 — В 2.

2. Оцініть загальну тенденцію розвитку парламентаризму в Англії.
3. Поясніть, чому консервативні кола британського уряду не прагнули надати Ірландії автономію.
4. Чим можна пояснити той факт, що Великобританія в кінці XIX ст. відмовляється від політики «блискучої ізоляції»?

V. Домашнє завдання
1. Прочитати відповідний параграф підручника.
2. Підготувати помилкові твердження з теми.
3. Підготувати повідомлення про утворення американських монополій (Рокфеллер, Форд, Морган).

Завантажити: Велика Британія (9 клас. Всесвітня історія) (Розмір: 24.7 KB, Завантажень: 13)
Теги

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button
Close

Виявлено Adblock

Будь ласка, вимкніть Adblock. У нас тільки корисна реклама :-)