Конспекти уроків історіїКонспекти уроків історії України 8 клас

Утворення Української козацької держави – Гетьманщини (8 клас. Історія України)

Тема: Утворення Української козацької держави – Гетьманщини

Мета: з’ясувати та характеризувати політичний та адміністративно­ територіальний устрій            Гетьманщини; показувати на карті територію Гетьманщини за Зборівським договором, її полки та сусідні держави; пояснювати, якими були військо, фінанси та судочинство            Української козацької держави; визначати основні зміни, які відбулися внаслідок утворення Гетьманщини в соціально ­ економічному        житті українського народу; формувати в учнів уміння аналізувати й узагальнювати історичний матеріал; виховувати почуття патріотизму і взаєморозуміння між народами на основі особистісного усвідомлення досвіду історії.

Обладнання: підручник  «Історія України. 8 клас»; ілюстрації до теми (додаток); атлас «Історія України. 8 клас»

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Основні терміни та поняття: «Гетьманщина»,  «полково-сотенний  устрій»,  «демократія», «авторитаризм», «республіка»

Основні дати: 1649 р. – створення Української козацької держави.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

 • Показувати на карті територію козацької держави  –  Війська Запорізького;
 • Встановлювати зміни в адміністративно – територіальному устрої українських земель    після їхнього  визволення від польського панування;
 • Визначати особливості здійснення державної влади та роль гетьмана в ній;
 • Порівнювати соціально – економічне становище українського суспільства цього періоду з попереднім;
 • Характеризувати фінансову та судову системи  Гетьманщини,  організацію збройних сил.

Хід уроку

І.  Організаційний момент

Повідомлення теми та мети уроку.

ІІ.  Актуалізація знань

Бесіда

 1. Коли і за яких умов був підписаний Зборівський мирний договір?
 2. Який зміст цього договору?
 3. Чи відповідав він фактичним успіхам національно-визвольної війни?
 4. Чому ж тоді Б. Хмельницький пішов на його підписання?
 5. Яке мав значення Зборівський договір в історії України?

IІІ. Мотивація навчальної діяльності

На звільненій з-під польсько-шляхетського панування території в роки Національно-визвольної  війни  формувалася  й  міцніла  Українська козацька держава. Її офіційна назва в цей час була Військо Запорозьке. Унаслідок того, що терени, на яких вона була розташована, підпорядковувалися гетьманській владі, неофіційно її називали Гетьманщиною. Сучасні дослідники називають її також Українською козацькою або Гетьманською державою. Зародком новоствореної держави стали традиції і звичаї козацької демократії Запорозької Січі та основні засади устрою Війська Запорозького.

ІV.Вивчення нового матеріалу

Робота з документом

Із записок венеціанського посла Альберто Віміни

«…З цієї юрби неосвіченого народу складається суворий сенат, у якому бере участь  гетьман.  Якщо  визнають  кращою  думку  інших,  то  не  соромляться цього, без упертості відмовляються від власного погляду і пристають до правильнішого. Тому я сказав би, що цю республіку можна уподібнити  до Спартанської.  … Проте  вони  (козаки)  можуть  змагатися  зі спартанцями щодо суворості свого виховання» (Власов В. Історія України. Підручник для 8 класу. — К.: Ґенеза, 2004. — С. 106).

Завдання

 1. Охарактеризуйте політичний устрій гетьманщини.
 2. Чи можна  назвати  Українську  козацьку  державу  республікою?  Свою відповідь обґрунтуйте.
 1. Як ви  думаєте,  чим  керувався  Альберто  Віміна,  порівнюючи  Українську державу зі Спартою. Чи згодні ви з його думкою? Чи маєте свою думку з даного питання?

Робота в групах

1-а група. Опрацювавши текст підручника, скласти схему «Політичний устрій гетьманщини».

Завдання

 1. Охарактеризуйте політичний устрій гетьманщини.
 2. Чи можна  назвати  Українську  козацьку  державу  республікою?  Свою

відповідь обґрунтуйте.

Орієнтовний вигляд схеми

Вищі органи влади Української держави сер. XVII ст.
Генеральна (військова) рада
Гетьман
Старшинська рада генеральна старшина, полковники
Генеральний писарГенеральний

обозний

Генеральні суддіГенеральний

підскарбничий

Гетьманські

ад’ютанти

Тимчасовий

головнокомандувач

2-а група.   Опрацювати текст документа і дати відповіді на запитання.

«Територія держави ділилась на 16 полків; на правому березі Дніпра: Чигиринський, Черкаський, Канівський, Корсунський, Білоцерківський, Уманський,  Брацлавський,  Кальницький  і Київський;  на  лівому  березі: Переяславський,  Миргородський,  Полтавський,  Прилуцький, Ніжинський, Чернігівський і Стародубський. На чолі полків стояли полковники, які були заразом начальниками полків як військових одиниць і правителями полку, округи. Полки ділилися на сотні, що на їх чолі стояли виборні старшини – одночасно і військові начальники, й правителі округи-сотні. У кожному  полку  була  своя  старшина;  полковий  писар,  суддя,  обозний, осавули,  що  скла дали  раду  при  полковникові  і  виконували  в  полку обов’язки, що їх по цілому війську виконували старшини генеральні» (Дорошенко Д. Історія України.— К.: Освіта, 1993.— С. 123).

Завдання

 1. Охарактеризуйте адміністративно-територіальний устрій Української козацької держави.
 2. Покажіть на карті полки, які увійшли до складу Війська Запорізького.
 3. Як ви вважаєте, чому Богдан Хмельницький за столицю своєї держави обрав місто Чигирин?

3-я група.  Українська армія

«Територіальний принцип побудови збройних сил Української держави був ефективним. Він давав змогу створити велику для свого часу армію, а  також  швидко  здійснювати  її  мобілізацію.  Протягом  1648–1651  рр. чисельність української армії сягала 150 тисяч осіб. З них близько 100 тисяч були добре навчені козаки і до 50 тисяч — учорашні селяни і міщани. Уже в 1648 р. був прийнятий військовий статут, що мав назву «Статті про устрій Війська Запорозького».

Основу армії становила оснащена вогнепальною зброєю козацька піхота. Вона мала славу однієї з найкращих в Європі. У бойових операціях використовували також кінноту. на озброєнні армії була легка і важка польова артилерія. Козацьке військо мало добре налагоджену розвідку і контррозвідку, сторожову,  обозну,  санітарну  та  інші  служби»  (Сас  П.  М.  Історія  України XVI–XVIII ст. Навчальний посібник. — Львів, 2001. — С. 126).

Завдання

 1. Який принцип був покладений в основу побудови української армії? Як ви його розумієте?
 2. Яких заходів було вжито Б. Хмельницьким для зміцнення армії?
 3. Які війська становили основу армії?

V.Закріплення знань учнів.

Дидактична гра «Правда — неправда»

Правила гри. Учитель називає твердження. Якщо воно правильне, учні ставлять «+», а якщо ні, то «–».

1)  Козацька держава була монархією.

2)  В Українській козацькій державі всі стани мали рівні права.

3)  Найбільша кількість козацьких полків існувала в 1650 р.

4) Головним соціальним наслідком Національно-визвольної війни стала фактична ліквідація кріпацтва.

5) За часів Національно-визвольної війни кількість реєстрових козаків зростала.

6) Офіційна назва держави, що постала в результаті Національно-визвольної війни, – Українська козацька держава.

7)  У 1648 -1649 рр. козацьке військо здійснило дві переможні кампанії проти Польщі.

8)  Союзниками козаків у подіях 1648 – 1649 рр. були кримські татари.

9)  Вищою судовою інстанцією Гетьманщини був гетьман.

10) Зборівський мир визначав межі козацької держави.

11) Під час кампанії 1648 р. козаки не змогли захопити Львів.

12) Програму побудови Української козацької держави Б. Хмельницький оголосив у Києві в 1648 р.

Підсумки

На звільненій від польського панування території сформувалася Українська гетьманська держава — Військо Запорозьке. Історичні обставини виникнення обумовили напіввійськовий характер української державності.

Важливою складовою й гарантом успішної розбудови Української держави стала її армія, створена на організаційних принципах Запорозької Січі.

Наявність власних фінансів і судочинства свідчили про повноцінний характер державності Війська Запорозького.

Значні зміни відбувалися в соціально-економічному житті українського народу. Суттєвий вплив на соціально-економічну ситуацію в Україні мала незавершеність визвольної боротьби.

VІ. Домашнє завдання

 1. Опрацювати відповідний параграф підручника
Завантажити: Утворення Української козацької держави - Гетьманщини (8 клас. Історія України) (Розмір: 32.8 KB, Завантажень: 26)
Теги

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button
Close

Виявлено Adblock

Будь ласка, вимкніть Adblock. У нас тільки корисна реклама :-)