Архів за теґом: 7 клас. Історія України

Політичний і соціально-економічний розвиток удільних князівств у ХІІ –ХІІІ ст. (7 клас. Історія України)

7 клас. Історія України-Історія в школі

Політичний і соціально-економічний розвиток удільних князівств у ХІІ –ХІІІ ст. Мета: охарактеризувати особливості політичного та економічного розвитку удільних князівств; розвивати вміння працювати з текстовими джерелами; формувати просторову й хронологічну компетентності учнів; виховувати почуття патріотизму. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу, формування умінь та навичок. Обладнання: Карта «Русь у період феодальної роздробленості»; уривки з місцевих літописів; таблиця «Політичний і соціально-економічний розвиток ...

читати все »

Суспільно-політичний устрій Київської Русі (7 клас. Історія України)

7 клас. Історія України-Історія в школі

Суспільно-політичний устрій Київської Русі Мета: охарактеризувати суспільно-політичний устрій Київської Русі, а також за допомогою джерел інформації дослідити господарське і повсякденне життя різних станів населення; розвивати в учнів уміння здобувати необхідну інформацію шляхом використання текстових та візуальних джерел, вміння виділяти головне і другорядне в отриманій інформації, робити висновки й узагальнення; виховувати в учнів національно патріотичні почуття. Основні поняття: стани населення, суспільний ...

читати все »

Запровадження християнства на Русі (7 клас. Історія України)

7 клас. Історія України-Історія в школі

Запровадження християнства на Русі Мета: з’ясувати значення діяльності князя Володимира Великого; сприяти формуванню критичного мислення; робити логічні висновки; з’ясувати передумови та наслідки прийняття християнства як державної релігії; сприяти формуванню шанобливого ставлення до історії українського народу. Очікувані результати: після уроку учні зможуть: розуміти передумови та історичне значення прийняття християнства; застосовувати та пояснювати на прикладах поняття. Основні поняття: пантеон, християнство, монотеїзм, язичництво, ...

читати все »

Київська Русь за часів правління князя Ярослава Мудрого (7 клас. Історія України)

7 клас. Історія України-Історія в школі

Київська Русь за часів правління князя Ярослава Мудрого Мета: У цікавій формі уявної подорожі ознайомити учнів з життям та діяльністю великого князя Ярослава Мудрого, визначити його роль і місце в історії України. Продовжити роботу з розвитку в школярів умінь самостійно здобувати знання, аналізувати історичні джерела, робити висновки. Вдосконалити навички складання схеми-портрету історичної особи. Виховувати почуття патріотизму на прикладі Ярослава Мудрого, ...

читати все »

Київська Русь за часів князя Володимира Великого (7 клас. Історія України)

7 клас. Історія України-Історія в школі

Київська Русь за часів князя Володимира Великого Мета. Проаналізувати основні напрямки політики князя Володимира, визначити роль його діяльності для зміцнення держави на Русі. На основі знань учнів про причини виникнення релігій з’ясувати загальні риси й відмінності між язичництвом та християнством; підкреслити прогресивне значення прийняття християнства на Русі. Розвивати вміння працювати з картою, історичними документами, текстом підручника, складати схему-портрет, давати оцінку ...

читати все »

Київська держава за Ярославичів (7 клас. Історія України)

7 клас. Історія України-Історія в школі

Київська держава за Ярославичів Мета. Проаналізувати становище Київської держави за наступників Ярослава, підкреслити складність історичного періоду. Визначити історичне значення Любецького з’їзду, роль Володимира Мономаха як державника. Вчити учнів самостійно здобувати знання. Розвивати вміння працювати з документами та різними джерелами інформації, аналізувати їх, робити відповідні висновки. Виховувати культуру спілкування. На прикладі Володимира Мономаха та його сина Мстислава виховувати почуття патріотизму. Тип ...

читати все »

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Королівство Руське (Галицько-Волинська держава)» (7 клас. Історія України)

7 клас. Історія України-Історія в школі

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Королівство Руське (Галицько-Волинська держава)» Мета: узагальнити знання учнів про розвиток Галицько-Волинської держави, сформувати уявлення, що ця держава – правонаступниця Київської Русі; розвивати вміння аналізувати історичні факти і події, узагальнювати фактичний матеріал, робити висновки, критично ставитись до інформації, до різних джерел, відстоювати свою точку зору, давати характеристику історичним діячам; виховувати повагу до ...

читати все »

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Виникнення та становлення Русі- України» (7 клас. Історія України)

7 клас. Історія України-Історія в школі

Тема: Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Виникнення та становлення Русі- України» Мета: узагальнити й систематизувати знання за темою; розвивати вміння аналізувати історичні факти й події, узагальнювати фактичний матеріал, робити висновки, давати характеристику історичним діячам, розкривати їх місце і значення в історичному процесі, визначити рівень засвоєння учнями знань за темою; розвивати вміння давати письмові відповіді, самостійно працювати, ...

читати все »

Русь­-Україна за князювання Ольги та Святослава

7 клас. Історія України-Історія в школі

Тема: Русь- Україна за князювання Ольги та Святослава Мета: ознайомити учнів із діяльністю правителів Русі-України Ольги та Святослава; пояснити зміст термінів і понять «реформи», «Балканські походи»; розвивати вміння учнів систематизувати матеріал; виховувати повагу до історичного минулого України. Тип уроку: комбінований. Обладнання: Історія України : підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закладів / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — Х. ...

читати все »

Данило Романович – будівничий Галицько – Волинської держави (7 клас. Історія України)

7 клас. Історія України-Історія в школі

Автор: Пилипів Оксана Андріївна Навчальний заклад: Тисівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Тема.  Данило  Романович – будівничий  Галицько-Волинської  держави Мета.      Скласти уявлення учнів про місце і  значення діяльності Данила Романовича в розвитку Галицько – Волинської  держави; характеризувати зовнішню та внутрішню політику Данила Романовича, показати роль Данила Галицького в процесі державотворення; закріпити теоретичні знання учнів, набуті впродовж вивчення навчального матеріалу.       Вдосконалювати вміння працювати з ...

читати все »