Конспекти уроків історії

Якими були місто і село в Україні у XVІІ – XVІІІ століттях (5 клас. Історія України)

5 клас. Історія України-Історія в школі

Тема: Якими були місто і село в Україні у XVІІ – XVІІІ століттях Мета: порівняти  та  схарактеризувати  життя  в українських  селах  та  містах, ознайомитись з побутом і заняттями селян і міщан; удосконалити навички роботи з текстовими джерелами інформації, вчити учнів порівнювати історичні явища, висловлювати особисту точку зору, систематизувати отриману інформацію; сприяти виробленню в учнів зацікавленості життям українців в минулому. Обладнання: ...

читати все »

Як українське козацтво прославилось у битвах і походах (5 клас. Історія України)

5 клас. Історія України-Історія в школі

Тема: Як українське козацтво прославилось у битвах і походах Мета: дати  характеристику  козацькому  періоду  в історії  України;  формувати  в учнів знання про причини виникнення українського козацтва, козацькі звичаї, походи козаків, козацьких гетьманів; розвивати навички роботи з текстовими джерелами інформації; сприяти національно-патріотичному вихованню учнів. Обладнання: О.І. Пометун, І.А. Костюк, Ю.Б. Малієнко Історія України (Вступ до історії). — К.: Видавничій дім «Освіта»; ...

читати все »

Окупаційний режим в Україні (11 клас. Історія України)

11 клас. Історія України-Історія в школі

Окупаційний режим в Україні Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: визначати суть окупаційного режиму в Україні; характеризувати життя населення в умовах окупації; на основі різних джерел інформації: порівнювати ставлення до війни різних верств населення та політичних сил в українських землях; описувати повсякденне життя людей та визначати зміни, пов’язані з війною; порівнювати різні точки зору щодо подій та етапів Другої ...

читати все »

Початок Другої світової війни (11 клас. Історія України)

11 клас. Історія України-Історія в школі

Початок Другої світової війни Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічну послідовність та основні етапи подій Другої світової війн; характеризувати геополітичні плани СРСР та Німеччини щодо України; показувати на карті місця основних воєнних подій; на основі різних джерел інформації описувати героїчні події Другої світової війни; складати характеристики та політичні портрети видатних українських полководців та героїв війни; порівнювати різні ...

читати все »

Радянсько-німецькі договори 1939 р. та Україна (11 клас. Історія України)

11 клас. Історія України-Історія в школі

Радянсько-німецькі договори 1939 р. та Україна Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічну послідовність подій Другої світової та Великої Вітчизняної війн; характеризувати геополітичні плани СРСР та Німеччини щодо України; описувати повсякденне життя людей та визначати зміни, пов’язані з війною; порівнювати різні точки зору щодо подій початкового етапу Другої світової й визначати власну позицію; показувати на карті напрямки наступу ...

читати все »

Вступний урок до курсу «Історія України» (11 клас. Історія України)

11 клас. Історія України-Історія в школі

Вступний урок до курсу «Історія України». 11 клас Очікувані результати Після цього уроку учні: визначатимуть завдання і структуру курсу; ознайомляться із структурою підручника і способами роботи з ним, додатковою навчальною літературою, електронними й інтернет-ресурсами, формами і методами організації навчальної діяльності, державними вимогами до рівня підготовки учнів. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

читати все »

Чим уславилися князі Київської Русі (5 клас. Історія України)

5 клас. Історія України-Історія в школі

Тема: Чим уславилися князі Київської Русі Мета: з’ясувати, яку державу називають Київською Руссю, коли вона постала на українських землях; ознайомити учнів з діяльністю перших київських князів; продовжити формування  вміння  працювати  з текстом,  виділяти  в ньому  головне  і другорядне; сприяти патріотичному вихованню учнів. Обладнання: О.І. Пометун, І.А. Костюк, Ю.Б. Малієнко Історія України (Вступ до історії). — К.: Видавничій дім «Освіта»; ілюстрації. ...

читати все »

Як жили давні мешканці України (5 клас. Історія України)

5 клас. Історія України-Історія в школі

Тема: Як жили давні мешканці України Мета: ознайомити учнів з племенами трипільців, скіфів, слов’ян, які заселяли територію України в давнину. Виробляти навички самостійного пошуку та систематизації інформації. Виховувати любов до історичного минулого України. Обладнання: О.І. Пометун, І.А. Костюк, Ю.Б. Малієнко Історія України (Вступ до історії). — К.: Видавничій дім «Освіта»; ілюстрації. Тип уроку: комбінований; Поняття та терміни: Скіфи, кімерійці, трипільці, ...

читати все »

Що називається історичними подіями та явищами (5 клас. Історія України)

5 клас. Історія України-Історія в школі

Тема: Що називається історичними подіями та явищами Мета: з’ясувати, які події та явища називають історичними та яке значення має їх дослідження  для  вивчення  минулого;  удосконалити  навички  роботи  з текстом  і вміння висловлювати власну точку зору; викликати зацікавленість учнів до подій минулого своєї держави і свого народу. Обладнання: О.І. Пометун, І.А. Костюк, Ю.Б. Малієнко Історія України (Вступ до історії). — К.: ...

читати все »

Про кого розповідає історія (5 клас. Історія України)

5 клас. Історія України-Історія в школі

Тема: Про кого розповідає історія Мета: визначити,  що  є головним  змістом  історії,  яку  роль  в історії  відіграють  історичні діячі; удосконалити навички роботи з текстом; розвивати вміння характеризувати історичного діяча; сприяти зацікавленості учнів до вивчення діяльності історичних діячів. Обладнання: О.І. Пометун, І.А. Костюк, Ю.Б. Малієнко Історія України (Вступ до історії). — К.: Видавничій дім «Освіта»; ілюстрації. Поняття та терміни: Історичні  діячі, ...

читати все »